Skip directly to content

Finnable 2020

Innokas-verkosto koordinoi yhteistyössä Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa Finnable Innovatiivinen koulu tutkimus- ja kehittämishanketta.

Innovatiivinen koulu

Osahankkeessa tarkastellaan koulua ja koulun lähialuetta kokonaisuutena, oppimisympäristöjen verkostona ja luodaan innovatiivisen kouluun käytännön toimintamalleja teknologiaa hyödyntäen. Hankkeessa kehitetään tapoja hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa tämän päivän ja tulevaisuuden oppilaiden oppimisen tukena. Kehittämistyö kohdistuu erityisesti tieto- ja viestintätekniikan monipuoliseen hyödyntämiseen koulussa sekä vanhempien ja lähialueen toimijoiden yhteistyössä. Lue osahankkeen käytännön toteutuksesta lisää täältä.

Tutkimuscaset

Case 1: Mobiililaitteet personoidun oppimisen tukena
Case 2: Tieto- ja viestintätekniikka kodin ja koulun yhteistyön tukena
Case 3: Tieto- ja viestintätekniikkaa koulun, päiväkodin, vanhainkodin ja kirjaston yhteistyön tukena