Skip directly to content

EU:s kodningsvecka samt robotvecka 2014

Är du intresserad av kodning och robotik? Delta i EU:s kodnings- och robotikveckor!

Europeiska Unionen ordnar en Kodnings- samt en Robotikvecka under hösten 2014. Målsättningen med veckorna är att lyfta fram medvetenheten om kodning och robotisering samt deras inverkan på samhället, människorna och affärslivet. Huvudmålsättningen är att intressera och uppmuntra unga att studera och söka jobb inom området. 

Ett centralt mål för Innokas nätverket är utvecklandet av undervisningen inom robotik och programmering. Utveckling och forskning av nya idéer om inlärningen samt skolningar kring dessa hör också till kärnverksamheten. Kodning, byggande av robotar samt programmeringen av dem utvecklar elevernas tankeförmåga. Eleverna tar till sig kreativa problemlösningsmodeller, lär sig teamarbete och jobbar över ämnesgränserna. Med hjälp av kodning och robotik lär sig eleverna förstå teknologin som omger dem och skapar nytt av den.

Under EU:s kodnings- och robotikveckor ordnar Innokas nätverket en turné under namnet: Är du intresserad av kodning och robotik? Turnén riktar sig till lärare och lärarstuderande. Innokas nätverket utmanar alla daghem och skolor att på något sätt delta i veckorna.

Välkommen med och låt oss inspireras och aktiveras tillsammans!