Skip directly to content

Innokas 2013

Teknologievenemang och RoboCup Junior FM-tävling

Innokas - Centrum för lärande anordnade ett teknologievenemang och RoboCup Junior FM-tävling 13.-15.5.2013 i Dipoli i Esbo. 

Ca 800 grundskoleelever och vuxna från olika delar av Finland deltog i evenemanget. Därtill deltog ett stort antal människor med inflytande i utbildningsväsen som är intresserade av möjligheter för teknologiutnyttjande. I evenemanget deltog även flera företag och andra samarbetspartners som är intresserade av kommande generationens teknologikunnande.