Skip directly to content

Micro:bit pilotprojet för 50 skolor

Innokas nätverkets fortbildare drar ett Micro:bit pilotprojektet. Häng med!

Micro:bit Foundation utmanar tillsammans med Innokas nätverket de finländska skolorna att delta i ett Micro:bit pilotprojekt.

Femtio finländska grundskolor väljs med i piloteringsskedet. Två lärare från varje utvald skola deltar i en tvådagars Micro:bit skolning i augusti 2017. Skolningen arrangeras av Innokas nätverket 7.-8.8.2017 på Helsingfors universitet på adressen Brobergsterassen 5A.  Arrangören står för kursdeltagarnas resekostnader. Efter kursen får varje deltagande skola ett set med 20 Micro:bittar gratis.

Hur gör jag för att komma med?

Ansökningtiden har gått ut 28.4. Information om vilka skolor som valts  publiceras på Innokas hemsidor onsdagen den 24.5. Vi skickar också ut ett personligt meddelande till alla som valts. I detta informerar vi om kursprogrammet samt  hur resorna kan bokas.

Du är väl medeveten om att pilotprojektets målsättning är att utveckla och sprida nya rutiner hur programmering- och robotikundervisningen kan omsättas i praktiken enligt den nya läroplanen. De skolor och lärare som deltar i piloteringen förbinder sig att utveckla och sprida sina Micro:bit kunskaper under hösten 2017 via Innokas nätverkets kanaler.

Tilläggsinformation