Skip directly to content

RoboFest 2015!

En superhäftig inledning på robotveckan i Sanomahuset

Innokas nätverket ordnar tillsammans med Sanoma konsernen och Helsingin Sanomat en superhäftig inledning på Robotveckan. Plats och tidpunkt är Sanomahusets Mediatorg måndagen den 23.11.2015.

Programmet som består av scenuppträdande och olika workshops kring programmering och robotik riktar sig till elever, lärare och andra intresserade. Innokas nätverkets fortbildare och antal företag inom branschen håller i trådarna under dagen.

Vi bjuder in lärare och elever i årskurs 3-6 som är intresserade av programmering och robotik att delat i RoboFest 2015 evenemanget. Två identiska och avgiftsfria program i Finska dras två gånger under dagens lopp kl. 9-11-30 och 12:30 – 15:00.

Anmäl dig senast fredagen den 30.10 här. Båda programmen rymmer 200 deltagare och platserna fylls i den ordning anmälningarna kommer in. En bekräftelse samt noggrannare instruktioner om dagen skickas ut i början på november.