Skip directly to content

Finnable 2020

Innokas koordinerar i samarbete med Institutionen för lärarutbildning i Helsingfors universitet forsknings- och utvecklingsprojektet Finnable Innovativ skola.

Innovativ skola

I delprojektet Innovativ skola betraktar man skola och skolans närmiljö som en helhet, som ett nätverk av lärandemiljöer och skapar praktiska handlingsmallar för hur teknologi kan utnyttjas i en innovativ skola. 

Man utvecklar olika sätt att utnyttja informations- och kommunikationsteknik som stöd för lärande idag och i framtiden. Utvecklingsarbetet fokuserar i synnerhet på mångsidigt utnyttjande av informations- och kommunikationsteknik i samarbetet mellan skolan och föräldrarna samt övriga aktörer i skolans närmiljö.

Fallstudier 

Fall 1: Mobila enheter som stöd för personlig inlärning
Fall 2: Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som stöd för samarbete mellan hem och skola
Fall 3: IKT som stöd för samarbete mellan skola, daghem, äldreboende och bibliotek