Miten 2000-luvun osaamista voi oppia?

Innokas-verkosto pyrkii mahdollistamaan niiden 2000-luvun jokapäiväisten taitojen oppimisen joita tarvitaan elämiseen digitalisoituvassa yhteiskunnassa. 2000-luvun osaamiseen kuuluvat kyky luovaan ja kriittiseen ajatteluun, ongelmanratkaisuun, yhteistyöhön, tutkimukseen sekä oppimaan oppimiseen. Tulevaisuuden aikuiset tarvitsevat tavoitteidensa saavuttamiseksi myös motivaatiota, taitoa käyttää erilaisia työskentelyvälineitä sekä halua käyttää oppimiaan tietoja ja taitoja.

Innokas-verkoston toiminta perustuu tutkittuun tietoon 2000-luvulla tavoitteena olevasta osaamisesta ja parhaista tavoista sen saavuttamiseen. Verkosto hyödyntää toiminnassaan viimeisintä tutkimustietoa ja mahdollistaa Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan koordinoimana uuden tutkimuksen toteuttamisen.

Innovaatioita oppimiseen

Innokas-verkoston toimijat toteuttavat ruohonjuuritason toimintaa, joka perustuu tutkimukseen Innovaatiokasvatuksen periaatteista. Innovaatiokasvatus on oppiainerajat ylittävä lähestymistapa, joka yhdistää suomalaisen käsityö-, tiede- ja taideaineiden perinteen digitaalisen valmistuksen, tekemällä oppimisen ja teknologiakasvatuksen menetelmiin. Lapset ja nuoret luovat verkoston toiminnassa oppimisen innovaatioita, keksintöjä, joiden luomisprosessi johdattaa 2000-luvun osaamiseen. Oppimiseen liittyvä innovaatio voi olla esimerkiksi tanssirobotin tai älyvaatteen suunnittelu.

Innovaatioita koulun toimintaan

Innokas-verkoston toiminnan kehyksenä on malli ideaalisesta koulusta, joka tukee 2000-luvun osaamisen oppimista. Tämä Innovatiivisen koulun malli on kokonaisuus, jossa oppiminen ja oppimisympäristöt, opettajuus, johtajuus ja yhteistyöverkostot muodostavat koulun toiminnan perustan. Koulun toimijat; oppilaat, koulun henkilökunta, vanhemmat ja yhteistyökumppanit toimivat innovaattoreina, koulun toiminnan kehittäjinä.  Koulun toimintaan liittyviä eli operationaalisia innovaatioita voi syntyä esimerkiksi tiimiopettajuudesta, oppilaiden vetämistä välituntikerhoista tai tutor-oppilastoiminnasta. Mallin avulla Innokas-verkoston toiminnassa voidaan kiinnittää kokonaisvaltaisesti huomiota niihin tekijöihin, joihin koulussa tulee pureutua 2000-luvun oppimista tukevan toimintatapojen muutoksen aikaansaamiseksi.

Uusia tapoja tutkia

2000-luvun taitojen opetuksen ja sitä tukevan koulun kehittämisen tulisi perustua tutkittuun tietoon. 2000-luvun koulun toimintaa tukevan tutkimustiedon saamiseksi käytännön toimijoiden käyttöön yhteiskunnan digitaalisaatiokehityksen vaatimassa aikataulussa tarvitaan uusia tutkimusmenetelmiä. Innokas-verkoston tutkimus perustuu pääosin design-tutkimukseen, jossa tutkija on itse mukana koulun arjessa ohjaamassa oppilaiden, opettajien ja muiden koulun toimijoiden kehitystyötä. Tuomalla tutkimustyö osaksi koulun normaalia arjen toimintaa saavutetaan merkityksellistä tutkimustietoa ja tuetaan samalla koulun päivittäistä toimintaa.