Johtajuuteen liittyvissä koulutuksissa ohjataan ja innostetaan jaettuun johtajuuteen tutustumalla jaetun johtajuuden rakenteisiin ja käytänteisiin teoriatiedon sekä käytännön esimerkkien avulla.

Tiimityöskentely, tiimiopettajuus, pedagogiset kahvilat ja rehtoritiimi ovat esimerkkejä rakenteista, joita kouluissa voidaan hyödyntää. Koulutuksissa ohjataan johtajia myönteiseen ja kannustavaan suhtautumiseen koulun toimintatapojen kehittämisessä. Koulutuksissa tutustutaan myös itsearviointiin perustuvaan laadunvarmistukseen ja teknologian hyödyntämiseen johtajuuden tukena.

Koulutusten aikana rakennetaan oman yksikön jaetun johtajuuden toimintamalleja ja teknologian hyödyntämistä johtajuuden tukena kunkin toimijan tarpeet ja resurssit huomioiden.