Opettajuuteen liittyvissä koulutuksissa innostetaan osaamisen jakamiseen, tiimityöskentelyyn ja vertaisoppimiseen tiimiopettajuuden kautta. Tiimiopettajuuteen tutustutaan konkreettisten esimerkkien ja teoriatiedon avulla. Koulutusten aikana suunnitellaan ja rakennetaan tiimin työskentelyä kunkin toimijan lähtökohdat huomioiden.

Koulutusten tavoitteena on, että tiimin aikuisten osaamista ja resursseja hyödynnetään mahdollisimman monipuolisesti oppilaiden ohjaamisessa ja tukemisessa opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Koulutuksissa tutustutaan myös teknologian monipuoliseen hyödyntämiseen opettajuuden tukena.