Yhteistyöverkostoihin liittyvissä koulutuksissa innostetaan yhteistyöhön kodin ja koulun, lähialueen toimijoiden, korkeakoulujen, yritysten sekä kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa.

Olennaisessa osassa yhteistyössä on teknologian hyödyntäminen säännöllisen ja positiivisen vuorovaikutuksen mahdollistajana. Koulutuksissa ohjataan osallistujia rakentamaan yhteistyöverkostoja kunkin toimijan tarpeet huomioiden ja teknologiaa monipuolisesti hyödyntäen.

Koulutusten tavoitteena on tukea osallistujia käynnistämään 2000-luvun taitojen oppimista ja osaamisen jakamista tukeva yhteistyö eri toimijoiden kanssa.