Innokas-verkoston koordinaattori Kati Sormunen kertoo videossa perusopetuksen opetussuunnitelman monialaisisista oppimiskokonaisuuksista ja ohjaa hyödyntämään innovaatioprosesseja niiden toteuttamisessa.