Tässä materiaalissa avataan Innokkaan vuoden 2019 ”Keksi ja koodaa leikkien” -leirin sisältöjä. Materiaalia voidaan hyödyntää myös kerhoissa ja oppitunneilla.

Leiri oli kestoltaan neljä päivää ja se oli suunnattu esi- ja alkuopetusikäisille.