Tutustu monipuoliseen ROBBO–robottiin ja RobboScratch–ohjelmointiympäristöön Innokas-verkoston ja ROBBO:n yhteistyössä toteuttaman oppaan avulla. Opas koostuu Innokas-verkoston opettajien ja oppilaiden kanssa käytännössä testatuista harjoituksista, jotka kehittävät ohjelmoinnissa tarvittavia taitoja vaihe vaiheelta.

ROBBO Pedagoginen opas