Tutustu monipuoliseen ROBBO-robottiin ja RobboScratch-ohjelmointiympäristöön Innokas-verkoston ja ROBBO:n yhteistyössä toteuttaman oppaan avulla. Opas koostuu Innokas-verkoston opettajien ja oppilaiden kanssa käytännössä testatuista harjoituksista, jotka kehittävät ohjelmoinnissa tarvittavia taitoja vaihe vaiheelta.

ROBBO: Pedagoginen opas