Opetushallituksen rahoittamien Tekoälyä varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen -hankkeiden (8/2022-7/2024) aikana opitaan ymmärtämään ja käyttämään tekoälyä sekä opettamaan ja oppimaan tekoälyn avulla. Hankeopettajat viidestä kunnasta ja eNorssi-verkostosta kehittävät materiaaleja ja tekoälypolkua varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Hankkeissa kehitetään menetelmiä ja materiaaleja lasten ja nuorten digitaalisen osaamisen tukemiseksi tekoälyn näkökulmasta, ja lisää yhteiskehitettyä opetusmateriaalia on tulossa hanketyön eri vaiheista. Lue lisää hankkeista verkkosivuiltamme sekä Innokas-verkoston blogista.

Materiaaleja opettajalle: