Materiaalityyppi: Ohjelmoinnillinen ajattelu

Arjen automaatio ja robotiikka

Arkipäivän automaatio ja robotiikka -materiaalin avulla tutustut automaatiota ja robotiikkaa hyödyntäviin laitteisiin, opit rakennettua ympäristöä havainnoimalla tekemään ja luomaan ohjelmia, käyttämään ohjelmoinnissa tarvittavia rakenteita ja innovoimaan ohjelmointia ja robotiikkaa hyödyntävän laitteen.

Materiaalipaketti sisältää opettajan ohjeen sekä oppilaiden kanssa käytettävän esitysmateriaalin. Materiaali on toteutettu osana LUMA Suomi ohjelmaa.

Arjen automaatio ja robotiikka, Esitysmateriaali
Arjen automaatio ja robotiikka, Opettajan ohje

Code.org ohjelmoinnin opetuksessa

Code.org –materiaali sisältää käytännönläheisen ohjeistuksen verkosta ilmaiseksi löytyvän Koodaustunti-materiaalin käyttöönottoon.

Materiaali sisältää ohjeet oppitunnin ennakkovalmisteluista, oppitunnin etenemisestä, arvioinnista sekä vinkkejä lisäharjoitteluun.

Code.org ohjelmoinnin opetuksessa

Ohjelmoinnin perusteet osa 1: Mitä ohjelmointi on?

Katso Ohjelmoinnin perusteet–videosarjan ensimmäinen osa Mitä ohjelmointi on? ja innostu ohjelmoinnin ja robotiikan opettamisesta ja oppimisesta!

Video toimii johdantona ohjelmoinnin ja robotiikan opetteluun sekä oppilaille että opettajille. Materiaali on toteutettu osana LUMA Suomi ohjelmaa.

Katso myös videosarjan toinen ja kolmas osa, Välineitä ohjelmoinnin opetukseen (osa 1) ja Välineitä ohjelmoinnin opetukseen (osa 2).

Ohjelmoinnin perusteet osa 2: Välineitä ohjelmoinnin opetukseen (osa 1)

Ohjelmoinnin perusteet -videosarjan toisessa osassa tutustut ohjelmoinnin ja robotiikan alkeiden oppimisessa käytettäviin välineisiin, ohjelmistoihin ja laitteisiin. Video toimii johdantona ohjelmointi- ja robotiikkavälineisiin oppilaille, opettajille ja vanhemmille.  Materiaali on toteutettu osana LUMA Suomi ohjelmaa.

Ennen tätä videota kannattaa katsoa videosarjan ensimmäinen osa, Mitä ohjelmointi on?

Ohjelmoinnin perusteet osa 3: Välineitä ohjelmoinnin opetukseen (osa 2)

Välineitä ohjelmoinnin opetukseen -videon toisessa osassa keskitytään tekstipohjaisiin ohjelmointikieliin sekä muun muassa erilaisiin elektroniikka-alustoihin ja robotteihin joita voi käyttää opetuksen tukena. Materiaali on toteutettu osana LUMA Suomi ohjelmaa.

Ennen tätä videota kannattaa katsoa Ohjelmoinnin perusteet- videosarjan ensimmäinen osa Mitä ohjelmointi on? ja Välineitä ohjelmoinnin opetukseen (osa1).

Looginen ajattelu ja ohjelmointi

Lapset harjoittavat ensimmäisiä loogisen ajattelun taitoja jo ensimmäisten elinvuosien aikana leikin yhteydessä. Tässä materiaalissa tutustut loogisen ajattelun ja ohjelmoinnillisen ajattelun ohjaamiseen jokapäiväistä leikkiä ja yksinkertaista robottien ohjelmointia yhdistäen.

Looginen ajattelu ja ohjelmointi (ruotsinkielinen)