Inspiration och innovationer!

Nätverket Innokas uppmuntrar skolor till kreativitet och innovativitet med hjälp av teknologi.

Vi uppmuntrar barn, unga och vuxna – elever, lärare, skolans övriga aktörer och samarbetspartner – att skapa nya förutsättningar för att inhämta de färdigheter som behövs på 2000-talet genom att utnyttja teknologi. Kan du också bli en uppfinnare? Kan ni också få en robot till er skola? Kanske ni kan göra en virtuell resa tillsammans till andra sidan av världen?

Verksamheten på gräsrotsnivå

Nätverket Innokas aktiverar skolorna att själv ordna verksamhet som stödjer lärandet av färdigheter som behövs på 2000-talet samt delta i utvecklingen av undervisningen. Vi stödjer skolornas verksamhet genom att ge konsultation och ordna utbildningar och evenemang runtom i Finland.

Nätverket startade på initiativ av några lärare. I verksamheten deltar numera över 600 skolor på olika orter i Finland, internationella samarbetsskolor inom nätverket Global Innokas samt samarbetspartner i Finland och världen över.

Läs mer

Bygger på vetenskaplig forskning

Den största utmaningen inom pedagogiken är att förändra skolan så att den stödjer lärandet av färdigheter som behövs på 2000-talet. Närverket Innokas som den pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet koordinerar svarar mot denna utmaning. Vi tillämpar och tar fram senaste forskningsdata i samarbete med våra samarbetspartner t.ex. med FabLearn Lab vid Stanford universitet och det kinesiska Global Educational Community.

Vårt nätverk skapar en unik testmiljö där vi tillsammans kan utforska nya, innovativa undervisningsmetoder i det praktiska skolarbetet.

Läs mer

News

Nätverket är öppet för alla.
Du kan anmäla dig till nätverket här.

Registrera dig