Material Class: Årskurserna 7-9

Grunderna i programmering del 2: Hjälpmedel i programmeringsundervisning (del 1)

I den första delen av Hjälpmedel för programmeringsundervisning får du bekanta dig med hjälpmedel, programvara och apparater som används för att lära grunderna i programmering och robotteknik. Videon ger en introduktion i hjälpmedel för programmering och robotteknik för så väl elever och lärare som föräldrar.

Före du ser på den här videon kan det vara bra att se på den första delen av videoserien Hjälpmedel i programmeringsundervisning: Vad är programmering?

Grunderna i programmering del 3: Hjälpmedel i programmeringsundervisning (del 2)

I den andra delen av Hjälpmedel i programmeringsundervisning koncentrerar man sig på textbaserade programmeringsspråk och bland annat olika elektroniska plattformar och robotar som kan användas som hjälpmedel i undervisningen.

Före du ser på den här videon kan det vara bra att se på den första delen av videoserien Grunderna i programmering: Vad är programmering? och Hjälpmedel i programmeringsundervisning (del 1).

Programmera med Arduino Grove

Bekanta dig med textbaserad programmering (C språk) med Arduino Grove.

I övningarna används Seeduino Lotus – kretskortet samt olika lättkopplade Grove komponenter. Vi programmerar trafikljus mm. I materialet finns även exempel på varifrån nödvändig utrustning kan beställas.

Innokas-Arduino-Grove PDF

Programmera med Adafruit Gemma

Bekanta dig med textbaserad programmering (C språk) med Adafruit Gemma.

Adafruit Gemma är mycket kompakt och speciellt framtagen för olika textilarbeten (e-textilier). I materialet finns även exempel på varifrån nödvändig utrustning kan beställas. Läs mera om Gemma här.

Innokas-Adafruit-Gemma PDF

Asimov – mina första robotar

Boken Ensimmäiset robottini (mina första robotar) leder dig in i EV3-robotarnas värld och grafisk programmering genom praktiska uppgifter.
Övningarna i boken börjar från grunderna i att bygga en egen EV3-robot och grunderna i programmering. Gradvis framskrider de till mer krävande övningar. Du kan lära dig EV3-prgrammering på egen hand eller utnyttja materialet för att bygga upp en mångsidig undervisningshelhet.

Asimov – mina första robotar (på finska)

Micro:bit del 1: Bruksanvisning

Med hjälp av det här materialet i 12 delar får du bekanta dig med användningen av Micro:bit i undervisningen i programmering och robotteknik. Materialhelheten ger tips och råd för att komma igång med grunderna i användningen av Micro:bit och lära dig grundläggande begrepp i programmering och robotteknik.

Med hjälp av bruksanvisningen får du bekanta dig med grundstrukturerna inom Micro:bit och användningen av Micro:bit som programmeringsmiljö.

Micro:bit- Bruksanvisning

Micro:bit del 2: Loopen

Med hjälp av det här materialet i 12 delar får du bekanta dig med användningen av Micro:bit i undervisningen i programmering och robotteknik. Materialhelheten ger tips och råd för att komma igång med grunderna i användningen av Micro:bit och lära dig grundläggande begrepp i programmering och robotteknik.

Med hjälp av det här materialet får du bekanta dig med loopen med hjälp av Micro:bit.

Micro:bit – Loopen

Micro:bit del 3: Variabler

Med hjälp av det här materialet i 12 delar får du bekanta dig med användningen av Micro:bit i undervisningen o programmering och robotteknik. Materialhelheten ger tips och råd för att komma igång med grunderna i användningen av Micro:bit och lära dig grundläggande begrepp i programmering och robotteknik.

I det här materialet får du bekanta dig med begreppet variabel med hjälp av Micro:bit.

Micro:bit – Variabeln (Tärningen)

Micro:bit del 4: Sten, sax, påse

Med hjälp av det här materialet i 12 delar får du bekanta dig med användningen av Micro:bit i undervisningen i programmering och robotteknik. Materialhelheten ger tips och råd för att komma igång med grunderna i användningen av Micro:bit och lära dig grundläggande begrepp i programmering och robotteknik.

Med hjälp av det här materialet lär du dig om variabler, slumptal och villkorssatser genom spelet sten, sax, påse.

Micro:bit – Sten-sax-påse