Material Class: Årskurserna 3-6

Programmering i undervisningen Affisch

Affischen – Programmering i undervisningen Bekanta dig med stigen grunderna i programmering med hjälp av Innokas nätverkets affisch. Stigen är uppbyggd enligt de krav läroplanen ställer på programmering i undervisningen samt på det utvecklingsarbete som Innokas nätverket bedrivid under 10 år. Affischerna delas ut i printade versioner på olika mässor som Educa och på IKT dagarna.

Programmering i undervisningen Affisch

Sorteringar

Varför sorterar vi allt omkring oss? Hur kan sorteringar utveckla barnens språk och logiska tänkande? Vågar du prova på Snilleblixtkonceptet?

Sorteringar

Kina-samarbetet (delar 1-6)

Nätverket Innokas har samarbetat i flera år med kinesiska skolor. Samarbetet har varit en del av det av Utbildningsstyrelsen finansierade projektet Global Innokas. Lärarna som deltagit i samarbetet, Raini Sipilä (SYK, Helsingfors) och Jaana Hekkanen, Minna Kangas samt Petri Korpi (Metsokankaan koulu, Uleåborg), har utarbetat materialet som anknyter till samarbetet med Kina. Med hjälp av materialet kan du bekanta dig med kinesiska skolor, samarbetsmöjligheter med kinesiska skolor och lärarnas erfarenheter av samarbetet.

1. Grundpaket: Med hjälp av grundpaketet grundpaketet får du en uppfattning om de kinesiska skolorna och om erfarenheter av samarbetet med skolorna.

2. Samarbetsprojekt år 2016: Filmerna från samarbetsprojekten våren 2016 sammanfattar de projekt som finska och kinesiska lärare tillsammans planerat och genomfört. De finska lärarna fick under vårvintern 2016 ett lärarpar från Kina som de skulle planera ett gemensamt projekt med. Bägge lärare genomförde projektet med sina egna elever under våren 2016. I juni 2016 reste de finska lärarna till en konferens i Kina, där de träffade sina lärarpar. Finland-Kina lärarparen ledde en del av projektet för kinesiska elever som en del av  konferensprogrammet.

3. GEC konferensen sommaren 2016: Filmen från konferensen Global Educational Community (GEC) sommaren 2016 (Peking och Shenzhen) berättar om ett evenemang som skapats i samarbete med finländare och kineser. En del av programmet var projekten som planerats och förverkligats av lärare i Finland och Kina. 

4.  Den kinesiska skolan med barnaögon: I den här filmen berättar eleverna om sin skoldag och sina favoritämnen. 

5. Besök i kinesiska skolor: Med hjälp av dessa filmer bekantar du dig med en skola i Peking, Zhongguancun NO.3 Primary School, byggnaderna och lärmiljöerna i dess gamla och nya campus.

6. Lärarens erfarenheter av Kina-samarbetet: I den här filmen berättar Jaana Hekkanen och Minna Kangas om samarbetet mellan Finland-Kina.

Framtida färdigheter och innovationsfostran

Inom nätverket Innokas utvecklas olika sätt att förverkliga innovationsfostran för att stödja lärandet av färdigheter som behövs på 2000-talet. Professorn för den pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet Jari Lavonen beskriver i videoserien i fyra delar hur framtida färdigheter (färdigheter som behövs på 2000-talet) länkas till innovationsfostran samt berättar om vetenskapen bakom dem och dess praktiska tillämpning.

Framtida färdigheter och innovationsfostran, Del 1 (på finska)

Framtida färdigheter och innovationsfostran, Del 2 (på finska)

Framtida färdigheter och innovationsfostran, Del 3 (på finska)

Framtida färdigheter och innovationsfostran, Del 4 (på finska)

Exempel på projekt som genomförts inom innovationsfostran i skolor

Inom nätverket Innokas utvecklas olika sätt att förverkliga innovationsfostran för att stödja lärandet av färdigheter som behövs på 2000-talet. Nedan finns tre exempel på projekt som genomförts inom innovationsfostran i olika skolor. Skolorna deltog under hösten 2017 i Innokas-utmaningen Robotarna bygger i framtiden och genomförde mångsidiga projekt inom innovationsfostran. Här kan du läsa mer om utmaningen från hösten 2017.

Projektbeskrivningar och videor

Huovilan koulu: AT-apuri (AT-medhjälpare). Se videon och läs projektbeskrivningen här. (på finska)

Kalevalan koulu: Rapi-robotti (Roboten Rapi). Se videon och läs projektbeskrivningen här. (på finska)

Sammonlahden koulu: Tulevaisuuden murkina (Framtidens mat). Se videon och läs projektbeskrivningen här. (på finska)

Mångvetenskapliga lärområden

I samarbete med projektet Co4Lab, som finansieras av Finlands Akademi, utvecklar nätverket Innokas olika sätt att genomföra innovationsfostran som ett led i mångvetenskapliga lärområden. I den här videoserien i fyra avsnitt pratar Kai Hakkarainen, professor för den pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet, om kunskapsskapande processer i mångvetenskapliga läromården, hur man stödjer lärandet med hjälp av digital teknologi och bedömer mångvetenskapliga läromåden.

Del 1, Kunskapsskapande processer inom mångvetenskapliga läromården (på finska)

Del 2, Att stödja lärandet med hjälp av digital teknologi (på finska)

Del 3, Bedömningens syfte inom mångvetenskapliga lärområden (på finska)

Del 4, Praxis för bedömningen som sporrar lärandet och motivationen (på finska)

Exempel på mångvetenskapliga lärområden som genomförts i skolor

I samarbete med projektet Co4Lab, som finansieras av Finlands Akademi, utvecklar nätverket Innokas olika sätt att genomföra innovationsfostran som ett led i mångvetenskapliga lärområden. De mångvetenskapliga lärområden eller projekt som presenteras på videorna har genomförts i Koulumestarin koulu och Viikin normaalikoulu som deltar i projektet Co4Lab.

Exempel på projekt: ”Arjen haaste” (Vardagens utmaningar)

Exempel på projekt: ”Me ollaan keksijöitä” (Vi är uppfinnare)

Innovationsprocesser i mångvetenskapliga läromården

Koordinatorn för nätverket Innokas Kati Sormunen berättar i videon om de mångvetenskapliga lärområdena i läroplanen för den grundläggande utbildningen och anvisar att dra nytta av innovationsprocesser vid förverkligandet av dem.