Material Class: Årskurserna 3-6

Innovationsprocesser i mångvetenskapliga läromården

Koordinatorn för nätverket Innokas Kati Sormunen berättar i videon om de mångvetenskapliga lärområdena i läroplanen för den grundläggande utbildningen och anvisar att dra nytta av innovationsprocesser vid förverkligandet av dem.

Grunderna i programmering del 1: Vad är programmering?

Se första delen av videoserien Grunderna i programmering: Vad är programmering? och bli inspirerad av att undervisa i och lära dig om programmering och robotteknik!

Se första delen av videoserien Grunderna i programmering: Vad är programmering? och bli inspirerad av att undervisa i och lära dig om programmering och robotteknik!

Se också den andra och tredje delen av videoserien: Hjälpmedel i programmeringsundervisning (del 1) och Hjälpmedel i programmeringsundervisning (del 2).

Grunderna i programmering del 2: Hjälpmedel i programmeringsundervisning (del 1)

I den första delen av Hjälpmedel för programmeringsundervisning får du bekanta dig med hjälpmedel, programvara och apparater som används för att lära grunderna i programmering och robotteknik. Videon ger en introduktion i hjälpmedel för programmering och robotteknik för så väl elever och lärare som föräldrar.

Före du ser på den här videon kan det vara bra att se på den första delen av videoserien Hjälpmedel i programmeringsundervisning: Vad är programmering?

Asimov – mina första robotar

Boken Ensimmäiset robottini (mina första robotar) leder dig in i EV3-robotarnas värld och grafisk programmering genom praktiska uppgifter.
Övningarna i boken börjar från grunderna i att bygga en egen EV3-robot och grunderna i programmering. Gradvis framskrider de till mer krävande övningar. Du kan lära dig EV3-prgrammering på egen hand eller utnyttja materialet för att bygga upp en mångsidig undervisningshelhet.

Asimov – mina första robotar (på finska)

ROBBO Pedagogisk handbok

Bekanta dig med den mångsidiga roboten ROBBO och programmeringsmiljön RobboScratch genom handboken som utarbetats i samarbete med nätverket Innokas och ROBBO. Handboken innehåller övningar som lärarna och eleverna inom nätverket Innokas har genomfört i praktiken. Övningarna utvecklar gradvis de färdigheter som behövs i programmering.

ROBBO Pedagogisk handbok (på finska)

Micro:bit del 1: Bruksanvisning

Med hjälp av det här materialet i 12 delar får du bekanta dig med användningen av Micro:bit i undervisningen i programmering och robotteknik. Materialhelheten ger tips och råd för att komma igång med grunderna i användningen av Micro:bit och lära dig grundläggande begrepp i programmering och robotteknik.

Med hjälp av bruksanvisningen får du bekanta dig med grundstrukturerna inom Micro:bit och användningen av Micro:bit som programmeringsmiljö.

Micro:bit- Bruksanvisning

Micro:bit del 2: Loopen

Med hjälp av det här materialet i 12 delar får du bekanta dig med användningen av Micro:bit i undervisningen i programmering och robotteknik. Materialhelheten ger tips och råd för att komma igång med grunderna i användningen av Micro:bit och lära dig grundläggande begrepp i programmering och robotteknik.

Med hjälp av det här materialet får du bekanta dig med loopen med hjälp av Micro:bit.

Micro:bit – Loopen

Micro:bit del 3: Variabler

Med hjälp av det här materialet i 12 delar får du bekanta dig med användningen av Micro:bit i undervisningen o programmering och robotteknik. Materialhelheten ger tips och råd för att komma igång med grunderna i användningen av Micro:bit och lära dig grundläggande begrepp i programmering och robotteknik.

I det här materialet får du bekanta dig med begreppet variabel med hjälp av Micro:bit.

Micro:bit – Variabeln (Tärningen)

Micro:bit del 4: Sten, sax, påse

Med hjälp av det här materialet i 12 delar får du bekanta dig med användningen av Micro:bit i undervisningen i programmering och robotteknik. Materialhelheten ger tips och råd för att komma igång med grunderna i användningen av Micro:bit och lära dig grundläggande begrepp i programmering och robotteknik.

Med hjälp av det här materialet lär du dig om variabler, slumptal och villkorssatser genom spelet sten, sax, påse.

Micro:bit – Sten-sax-påse

Micro:bit del 5: Bygg en kompass

Med hjälp av det här materialet i 12 delar får du bekanta dig med användningen av Micro:bit i undervisningen i programmering och robotteknik. Materialhelheten ger tips och råd för att komma igång med grunderna i användningen av Micro:bit och lära dig grundläggande begrepp i programmering och robotteknik.

Med hjälp av det här materialet bekantar du dig med den digitala kompassen som är inbyggd i Micro:bit.

Micro:bit – Kompassprogrammering