Material Class: Årskurserna 3-6

Micro:bit del 8: Brytare

Med hjälp av det här materialet i 12 delar får du bekanta dig med användningen av Micro:bit i undervisningen i programmering och robotteknik. Materialhelheten ger tips och råd för att komma igång med grunderna i användningen av Micro:bit och lära dig grundläggande begrepp i programmering och robotteknik.

Med hjälp av det här materialet övar du dig att koppla en brytare till Micro:bit.

Micro:bit – Brytare

Micro:bit del 9: Servomotor

Med hjälp av det här materialet i 12 delar får du bekanta dig med användningen av Micro:bit i undervisningen i programmering och robotteknik. Materialhelheten ger tips och råd för att komma igång med grunderna i användningen av Micro:bit och lära dig grundläggande begrepp i programmering och robotteknik.

Med hjälp av det här materialet övar du dig att koppla en servomotor till Micro:bit.

Micro:bit – Koppling av servomotor

Micro:bit del 10: Ljud

Med hjälp av det här materialet i 12 delar får du bekanta dig med användningen av Micro:bit i undervisningen i programmering och robotteknik. Materialhelheten ger tips och råd för att komma igång med grunderna i användningen av Micro:bit och lära dig grundläggande begrepp i programmering och robotteknik.

Med hjälp av det här materialet blir du bekant med hur du kopplar högtalare, hörlurar och summer till Micro:bit.

Micro:bit – Vi kopplar ljud

Micro:bit del 11: Koppla en radio till Micro:bit

Med hjälp av det här materialet i 12 delar får du bekanta dig med användningen av Micro:bit i undervisningen i programmering och robotteknik. Materialhelheten ger tips och råd för att komma igång med grunderna i användningen av Micro:bit och lära dig grundläggande begrepp i programmering och robotteknik.

Det här materialet lär dig hur du kopplar en radio till Micro:bit och med hjälp av blockprogrammering.

Radiokoppling mellan Micro:bits

Mekaniska leksaker

Mekaniska leksaker har alltid fascinerat barn. Hur fungerar de? Hur ser de ut inuti? Kan vi bygga en egen modell? Vi undersöker olika leksaker och bygger tre olika djur som har rörliga delar.

Mekaniska leksaker

Kul på hjul

Fordon av olika slag är alltid lika intressanta. Ett temaarbete kring hjulet som avslutas med en utställning av barnens egna fordonsbyggen.

Kul på hjul

Grunderna i Lego EV3

Materialet Grunderna i EV3 (EV3 perusteet) lär grunderna i användningen av hårdvaran och i programmering. Vi sätter igång genom att presentera robotens delar, öppna programmet och göra enkla kommandon. Uppgifterna blir svårare efter hand och i slutet finns exempel på öppna uppgifter som kan genomföras med robotarna.

Materialet följer uppgifterna i utbildningen Är du intresserad av kodning och robotteknik som utarbetats av nätverket Innokas.

Grunderna i Lego EV3 (på finska)

Automation och robotteknik i vardagen

Med hjälp av materialet Automation och robotteknik i vardagen kan du bekanta dig med apparater som utnyttjar automation och robotteknik, lära dig att skapa program genom att iaktta den skapade miljön, använda strukturer som behövs i programmering och utveckla en apparat som använder programmering och robotteknik.

Materialpaketet innehåller anvisningar för läraren samt undervisningsmaterial som används tillsammans med eleverna.

Automation och robotteknik i vardagen, undervisningsmaterial (på finska)
Automation och robotteknik i vardagen, lärarens anvisningar (på finska)