Material Class: Årskurserna 3-6

Micro:bit del 6: Koppla ihop apparater

Med hjälp av det här materialet i 12 delar får du bekanta dig med användningen av Micro:bit i undervisningen i programmering och robotteknik. Materialhelheten ger tips och råd för att komma igång med grunderna i användningen av Micro:bit och lära dig grundläggande begrepp i programmering och robotteknik.

Med hjälp av det här materialet får du öva dig att koppla en LED-lampa, summer och motor till Micro:bit.

Micro:bit – Vi kopplar in en apparat

Micro:bit del 7: Så används pinsen

Med hjälp av det här materialet i 12 delar får du bekanta dig med användningen av Micro:bit i undervisningen i programmering och robotteknik. Materialhelheten ger tips och råd för att komma igång med grunderna i användningen av Micro:bit och lära dig grundläggande begrepp i programmering och robotteknik.

Med hjälp av det här materialet bekantar du dig med att överföra data till och från Microbit med hjälp av anslutningspinnar.

Micro:bit – Så används pinsen

Micro:bit del 8: Brytare

Med hjälp av det här materialet i 12 delar får du bekanta dig med användningen av Micro:bit i undervisningen i programmering och robotteknik. Materialhelheten ger tips och råd för att komma igång med grunderna i användningen av Micro:bit och lära dig grundläggande begrepp i programmering och robotteknik.

Med hjälp av det här materialet övar du dig att koppla en brytare till Micro:bit.

Micro:bit – Brytare

Micro:bit del 9: Servomotor

Med hjälp av det här materialet i 12 delar får du bekanta dig med användningen av Micro:bit i undervisningen i programmering och robotteknik. Materialhelheten ger tips och råd för att komma igång med grunderna i användningen av Micro:bit och lära dig grundläggande begrepp i programmering och robotteknik.

Med hjälp av det här materialet övar du dig att koppla en servomotor till Micro:bit.

Micro:bit – Koppling av servomotor

Micro:bit del 10: Ljud

Med hjälp av det här materialet i 12 delar får du bekanta dig med användningen av Micro:bit i undervisningen i programmering och robotteknik. Materialhelheten ger tips och råd för att komma igång med grunderna i användningen av Micro:bit och lära dig grundläggande begrepp i programmering och robotteknik.

Med hjälp av det här materialet blir du bekant med hur du kopplar högtalare, hörlurar och summer till Micro:bit.

Micro:bit – Vi kopplar ljud

Micro:bit del 11: Koppla en radio till Micro:bit

Med hjälp av det här materialet i 12 delar får du bekanta dig med användningen av Micro:bit i undervisningen i programmering och robotteknik. Materialhelheten ger tips och råd för att komma igång med grunderna i användningen av Micro:bit och lära dig grundläggande begrepp i programmering och robotteknik.

Det här materialet lär dig hur du kopplar en radio till Micro:bit och med hjälp av blockprogrammering.

Radiokoppling mellan Micro:bits

Mekaniska leksaker

Mekaniska leksaker har alltid fascinerat barn. Hur fungerar de? Hur ser de ut inuti? Kan vi bygga en egen modell? Vi undersöker olika leksaker och bygger tre olika djur som har rörliga delar.

Mekaniska leksaker

Kul på hjul

Fordon av olika slag är alltid lika intressanta. Ett temaarbete kring hjulet som avslutas med en utställning av barnens egna fordonsbyggen.

Kul på hjul