Material Class: Årskurserna 3-6

ROBBO Pedagogisk handbok

Bekanta dig med den mångsidiga roboten ROBBO och programmeringsmiljön RobboScratch genom handboken som utarbetats i samarbete med nätverket Innokas och ROBBO. Handboken innehåller övningar som lärarna och eleverna inom nätverket Innokas har genomfört i praktiken. Övningarna utvecklar gradvis de färdigheter som behövs i programmering.

ROBBO Pedagogisk handbok (på finska)