Material Class: Årskurserna 3-6

Automation och robotteknik i vardagen

Med hjälp av materialet Automation och robotteknik i vardagen kan du bekanta dig med apparater som utnyttjar automation och robotteknik, lära dig att skapa program genom att iaktta den skapade miljön, använda strukturer som behövs i programmering och utveckla en apparat som använder programmering och robotteknik.

Materialpaketet innehåller anvisningar för läraren samt undervisningsmaterial som används tillsammans med eleverna.

Automation och robotteknik i vardagen, undervisningsmaterial (på finska)
Automation och robotteknik i vardagen, lärarens anvisningar (på finska)