Material Class: Förskola, årskurs 1-2

Programmering i undervisningen Affisch

Affischen – Programmering i undervisningen Bekanta dig med stigen grunderna i programmering med hjälp av Innokas nätverkets affisch. Stigen är uppbyggd enligt de krav läroplanen ställer på programmering i undervisningen samt på det utvecklingsarbete som Innokas nätverket bedrivid under 10 år. Affischerna delas ut i printade versioner på olika mässor som Educa och på IKT dagarna.

Programmering i undervisningen Affisch

Sorteringar

Varför sorterar vi allt omkring oss? Hur kan sorteringar utveckla barnens språk och logiska tänkande? Vågar du prova på Snilleblixtkonceptet?

Sorteringar

Kina-samarbetet (delar 1-6)

Nätverket Innokas har samarbetat i flera år med kinesiska skolor. Samarbetet har varit en del av det av Utbildningsstyrelsen finansierade projektet Global Innokas. Lärarna som deltagit i samarbetet, Raini Sipilä (SYK, Helsingfors) och Jaana Hekkanen, Minna Kangas samt Petri Korpi (Metsokankaan koulu, Uleåborg), har utarbetat materialet som anknyter till samarbetet med Kina. Med hjälp av materialet kan du bekanta dig med kinesiska skolor, samarbetsmöjligheter med kinesiska skolor och lärarnas erfarenheter av samarbetet.

1. Grundpaket: Med hjälp av grundpaketet grundpaketet får du en uppfattning om de kinesiska skolorna och om erfarenheter av samarbetet med skolorna.

2. Samarbetsprojekt år 2016: Filmerna från samarbetsprojekten våren 2016 sammanfattar de projekt som finska och kinesiska lärare tillsammans planerat och genomfört. De finska lärarna fick under vårvintern 2016 ett lärarpar från Kina som de skulle planera ett gemensamt projekt med. Bägge lärare genomförde projektet med sina egna elever under våren 2016. I juni 2016 reste de finska lärarna till en konferens i Kina, där de träffade sina lärarpar. Finland-Kina lärarparen ledde en del av projektet för kinesiska elever som en del av  konferensprogrammet.

3. GEC konferensen sommaren 2016: Filmen från konferensen Global Educational Community (GEC) sommaren 2016 (Peking och Shenzhen) berättar om ett evenemang som skapats i samarbete med finländare och kineser. En del av programmet var projekten som planerats och förverkligats av lärare i Finland och Kina. 

4.  Den kinesiska skolan med barnaögon: I den här filmen berättar eleverna om sin skoldag och sina favoritämnen. 

5. Besök i kinesiska skolor: Med hjälp av dessa filmer bekantar du dig med en skola i Peking, Zhongguancun NO.3 Primary School, byggnaderna och lärmiljöerna i dess gamla och nya campus.

6. Lärarens erfarenheter av Kina-samarbetet: I den här filmen berättar Jaana Hekkanen och Minna Kangas om samarbetet mellan Finland-Kina.

Innovationsprocesser i mångvetenskapliga läromården

Koordinatorn för nätverket Innokas Kati Sormunen berättar i videon om de mångvetenskapliga lärområdena i läroplanen för den grundläggande utbildningen och anvisar att dra nytta av innovationsprocesser vid förverkligandet av dem.

Grunderna i programmering del 1: Vad är programmering?

Se första delen av videoserien Grunderna i programmering: Vad är programmering? och bli inspirerad av att undervisa i och lära dig om programmering och robotteknik!

Se första delen av videoserien Grunderna i programmering: Vad är programmering? och bli inspirerad av att undervisa i och lära dig om programmering och robotteknik!

Se också den andra och tredje delen av videoserien: Hjälpmedel i programmeringsundervisning (del 1) och Hjälpmedel i programmeringsundervisning (del 2).

Grunderna i programmering del 2: Hjälpmedel i programmeringsundervisning (del 1)

I den första delen av Hjälpmedel för programmeringsundervisning får du bekanta dig med hjälpmedel, programvara och apparater som används för att lära grunderna i programmering och robotteknik. Videon ger en introduktion i hjälpmedel för programmering och robotteknik för så väl elever och lärare som föräldrar.

Före du ser på den här videon kan det vara bra att se på den första delen av videoserien Hjälpmedel i programmeringsundervisning: Vad är programmering?

Mekaniska leksaker

Mekaniska leksaker har alltid fascinerat barn. Hur fungerar de? Hur ser de ut inuti? Kan vi bygga en egen modell? Vi undersöker olika leksaker och bygger tre olika djur som har rörliga delar.

Mekaniska leksaker

Kul på hjul

Fordon av olika slag är alltid lika intressanta. Ett temaarbete kring hjulet som avslutas med en utställning av barnens egna fordonsbyggen.

Kul på hjul