Forskning i samarbete

Nätverket Innokas koordineras av den pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Den pedagogiska fakulteten forskar i det pedagogiska fältet i samarbete med de regionala koordinatorerna för nätverket Innokas, skolor och samarbetspartner. Forskningsarbetet inriktas på att lära ut färdigheter som behövs på 2000-talet, tillämpa modellen för innovativ skola samt på verksamheten inom nätverket Innokas. Vi bedriver också forskningssamarbete med andra universitet, såsom Stanford universitet, samt aktörer inom undervisningssektorn och olika företag.

Forskningsmetoden är i huvudsak designforskning där forskare samarbetar med lärare, elever och skolans samarbetspartner för att identifiera utmaningarna i skolans verksamhet och för att skapa innovativa lösningar för dem. Forskningen genomförs som en del av skolans dagliga verksamhet och stödjer samtidigt utvecklingen av skolans verksamhet.

Forskningsprojekt

Go4Lab

Nätverket Innokas är en av samarbetspartnerna i forskningsprojektet Co4Lab som finansieras av Finlands Akademi. Projektets syfte är att utveckla verksamheten i 2000-talets skola och undersöka den med det digitaliserade samhället som referensram. Projektet Co4Lab genomförs under åren 2015–2019 och fokuserar på innovationsfostran, att tillämpa innovationsfostran i praktiken samt undersöka i hur stor utsträckning dess verkningar sträcker sig.

Growing Mind

Nätverket Innokas är en av samarbetspartnerna i detta forskningsprojekt som finansieras av Finlands Akademi. Syftet med projektet är att utveckla verksamheten i 2000-talets skolor och att undersöka den med det digitaliserade samhället som referensram. Projektet Growing Mind som genomförs under åren 2018–2022 undersöker ur ett omfattande perspektiv lärandet på 2000-talet samt skolans helhetsmässiga utveckling.

Uutta luova asiantuntijuus (ULA) – expertis som skapar nytt

Nätverket Innokas är en av samarbetspartnerna i det här projektet för utveckling av och forskning om lärarutbildningen. Projektet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och genomförs 2017–2019. I projektet länkas lärarnas grundläggande utbildning och fortbildning på innehålls- och strukturmässigt nya sätt som framhäver aktörernas expertis och delaktighet.

Microbit-forskning

I samarbete med Micro:bit Foundation bedriver nätverket Innokas forskning (2017–2018) om undervisning i och lärandet av programmering och robotteknik med hjälp av Micro:bit.

Tidigare forskningsprojekt

Nätverket Innokas ansvarade 2012–2015 för delprojektet Innovatiivinen koulu (innovativ skola) i projektet Finnable som finansierades av Tekes. I delprojektet undersöktes skolan och skolans närområde som en helhet i nätverket av lärmiljöer och man skapade praktiska verksamhetsmodeller som den innovativa skolans teknologi kan dra nytta av. Tillsammans med projektets aktörer utvecklades olika sätt att utnyttja digital teknologi för att stödja dagens och framtida elevers lärande. Utvecklingsarbetet inriktades framförallt på en mångsidig användning av digital teknologi i samarbete med föräldrar och aktörer i närområdet för att stödja individuellt lärande. Klicka här för att läsa mer om projektet Finnable.

Publikationer

Development of the ROBBO Pedagogical Material – Design Based Research Approach (Project report Fall 2015 – Spring 2016)

Sormunen, K., Korhonen, T. & Lavonen, J.
2017
Robbo Project Report

Towards 21st Century Education: Success Factors, Challenges, and the Renewal of Finnish Education

Lavonen, J. & Korhonen, T.
Springer
2017
ISBN 978-981-10-1673-8

A New Wave of Learning in Finland: Get Started with Innovation!

Korhonen, T. & Lavonen, J.
Springer
2017
ISBN 978-981-10-1673-8

Digital Partnership between Home and School (på finska)

Korhonen, T.
Helsingin yliopisto
2017
ISBN 978-951-51-3256-7

”Somehow it feels for more natural to me”: Supporting Three Special Needs Students Using Smart Phones in Inclusion-oriented Natural Science Teaching (på finska)

Sormunen, K., Lavonen, J. & Juuti, K.
Suomen Kasvatustieteellinen seura
2017
ISBN 978-952-5401-78-3

The Innokas Network (på finska)

Kukkonen, M. & Korhonen, T.
Espoon kaupunki
2017
Innokas-verkosto teoksessa Julkisesti Luova

The Innovative School and Future Teachership (på finska)

Korhonen, T., Lavonen, J., Kukkonen, M., Sormunen, K. & Juuti, K.
PS-kustannus
2016
ISBN 978-952-451-705-8

The Innovative School as an Environment for the Design of Educational Innovations

Lavonen, J., Korhonen, T., Kukkonen, M., Sormunen K. & Juuti,K.
Springer
2014
ISBN 978-94-6209-749-0

Crossing School-family Boundaries Through the Use of Technology

Korhonen, T. & Lavonen, J.
Hansaprint
2014
ISBN 978-952-10-9879-6

A Case Study on School, Kindergarten, Library and Senior Home Partnership

Kukkonen, M. & Lavonen, J.
Hansaprint
2014
ISBN 978-952-10-9879-6

The Innovative School (på finska)

Lavonen, J., Korhonen, T., Kukkonen, M. & Sormunen, K.
PS-kustannus
2014
ISBN 978-952-451-618-1

School, Kindergarten, Public Library and Nursing Home within the Local Village Network (på finska)

Kukkonen, M. & Lavonen, J.
PS-kustannus
2014
ISBN 978-952-451-618-1

Crossing Classroom Boundaries in Science Teaching and Learning through the Use of Smartphones

Sormunen, K., Lavonen, J. & Juuti, K.
Hansaprint
2014
ISBN 978-952-10-9879-6

”Can I do this on my Phone?”: Mobile Devices in Supporting the Personalized Teaching of Natural Sciences (på finska)

Sormunen, K. & Lavonen, J.
PS-kustannus
2014
ISBN 978-952-451-618-1

ICT in Supporting Home and School Partnership (på finska)

Korhonen, T. & Lavonen, J.
PS-kustannus
2014
ISBN 978-952-451-618-1

School Partnerships and Networks (på finska)

Korhonen, T., Sormunen, K., Kukkonen, M. & Lavonen, J.
Tampereen yliopisto
2013
ISBN 978-951-44-9202-0

ICT in Supporting Home and School Collaboration: Practical Implementation of Design Research in School (på finska)

Korhonen, T
PS-kustannus
2012
ISBN 978-952-451-580-1

Our Class’s Thing: ICT in Supporting Home and School Collaboration (på finska)

Korhonen, T. & Lavonen, J.
Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos
2011
ISBN 978-951-39-4198-7