Forskning i samarbete

Nätverket Innokas koordineras av den pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Den pedagogiska fakulteten forskar i det pedagogiska fältet i samarbete med de regionala koordinatorerna för nätverket Innokas, skolor och samarbetspartner. Forskningsarbetet inriktas på att lära ut färdigheter som behövs på 2000-talet, tillämpa modellen för innovativ skola samt på verksamheten inom nätverket Innokas. Vi bedriver också forskningssamarbete med andra universitet, såsom Stanford universitet, samt aktörer inom undervisningssektorn och olika företag. Forskningsmetoden är i huvudsak designforskning där forskare samarbetar med lärare, elever och skolans samarbetspartner för att identifiera utmaningarna i skolans verksamhet och för att skapa innovativa lösningar för dem. Forskningen genomförs som en del av skolans dagliga verksamhet och stödjer samtidigt utvecklingen av skolans verksamhet.

Forskningsprojekt

Digierko

Utbildningshelheten ”Lärande och undervisning i digitala miljöer” riktar sig till klass- och ämneslärare, som redan har arbetserfarenhet och vill utveckla och fördjupa sin yrkeskunskap. I utbildningen bekantar man sig med de nyaste forskningsbaserade undervisnings- och lärmetoderna samt med utvecklingsmodeller, digitala tillämpningar, lärmiljöer och material. Läs mera här.

Det nationella Digierko-projektet

Inom ramen för projektet utvecklar man ett nätverk för digitalt lärande och undervisning, som stöder lärarnas digitala expertis och delande av kunnande. Verksamheten baserar sig på Digierko-utbildningarna i Åbo, Helsingfors och Östra-Finlands universitet och nätverkande mellan lärare som deltar eller deltagit i utbildningen. Du kan följa med projektet på dess hemsida.

AI-projekt inom nätverket Innokas

I AI-projekten inom nätverket Innokas utvecklas och undersöks metoder och material för att stödja barns och ungas digitala kompetens ur ett AI-perspektiv. I projekten betraktas artificiell intelligens som fenomen, föremål för lärande och verktyg för lärande. Läs mer här.

Tidigare forskningsprojekt

Growing Mind

Nätverket Innokas var en av samarbetspartnerna i detta forskningsprojekt som var finansierad av Finlands Akademi. Syftet med projektet var att utveckla verksamheten i 2000-talets skolor och att undersöka den med det digitaliserade samhället som referensram. Projektet Growing Mind som genomförsdes under åren 2018–2022 undersökte ur ett omfattande perspektiv lärandet på 2000-talet samt skolans helhetsmässiga utveckling.

Uutta luova asiantuntijuus (ULA) – expertis som skapar nytt

Nätverket Innokas är en av samarbetspartnerna i det här projektet för utveckling av och forskning om lärarutbildningen. Projektet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och genomförs 2017–2019. I projektet länkas lärarnas grundläggande utbildning och fortbildning på innehålls- och strukturmässigt nya sätt som framhäver aktörernas expertis och delaktighet. Läs mera här.

Finnable

Nätverket Innokas ansvarade 2012–2015 för delprojektet Innovatiivinen koulu (innovativ skola) i projektet Finnable som finansierades av Tekes. I delprojektet undersöktes skolan och skolans närområde som en helhet i nätverket av lärmiljöer och man skapade praktiska verksamhetsmodeller som den innovativa skolans teknologi kan dra nytta av. Tillsammans med projektets aktörer utvecklades olika sätt att utnyttja digital teknologi för att stödja dagens och framtida elevers lärande. Utvecklingsarbetet inriktades framförallt på en mångsidig användning av digital teknologi i samarbete med föräldrar och aktörer i närområdet för att stödja individuellt lärande. Läsa mer om projektet Finnable här.

Co4Lab

Nätverket Innokas var en av samarbetspartnerna i forskningsprojektet Co4Lab som finansierades av Finlands Akademi. Projektets syfte var att utveckla verksamheten i 2000-talets skola och undersöka den med det digitaliserade samhället som referensram. Projektet Co4Lab genomfördes under åren 2015–2019 och fokuserade på innovationsfostran, att tillämpa innovationsfostran i praktiken samt undersöka i hur stor utsträckning dess verkningar sträcker sig.

Microbit-forskning

I samarbete med Micro:bit Foundation bedrev nätverket Innokas forskning (2017–2018) om undervisning i och lärandet av programmering och robotteknik med hjälp av Micro:bit.

Publikationer

Teachers’ perceived opportunity to contribute to school culture transformation

Reinius, H., Hakkarainen, K., Juuti, K., & Korhonen, T.
Journal of Educational Change
2023
DOI: 10.1007/s10833-023-09496-4

Exploring Finnish fifth-grade pupils’ academic peer assistance networks

Niskala, E., Sormunen, K., Palonen, T., Korhonen, T., & Hakkarainen, K.
Scandinavian Journal of Educational Research
2023
DOI: 10.1080/00313831.2023.2262505

Preparing students for the future: multidisciplinary perspectives on pedagogical activities and their spatial embeddedness

Sarkio, K., Korhonen, T., & Hakkarainen, K.
Education Inquiry
2023
DOI: 10.1080/20004508.2023.2291934

Tracing teachers’ perceptions of entanglement of digitally-mediated educational activities and learning environments: a practice-oriented method

Sarkio, K., Korhonen, T. & Hakkarainen, K.
Learning Environments Research
2023
DOI: 10.1007/s10984-022-09442-w

Primary school students’ experiences of immersive virtual reality use in the classroom

Laine, J., Korhonen, T., Hakkarainen, K.
Cogent Education
2023
DOI: 10.1080/2331186x.2023.2196896

Training Hard Skills in Virtual Reality: Developing a Theoretical Framework for AI-based Immersive Learning

Korhonen, T., Lindqvist, T., Laine, J. & Hakkarainen, K.
Springer
2022
DOI: 10.1007/978-3-031-09687-7_12

Invention Pedagogy – The Finnish Approach to Maker Education

Korhonen, T., Kangas, K. & Salo, L. (red.)
Routledge
2022
ISBN 9781032251974

Teachers as transformative agents in changing school culture

Reinius, H., Kaukinen, I., Korhonen, T., Juuti, K. & Hakkarainen, K.
Teaching and Teacher Education
2022
DOI: 10.1016/j.tate.2022.103888

Systematic Review of Intelligent Tutoring Systems for Hard Skills Training in Virtual Reality Environments

Laine, J., Lindqvist, T., Korhonen, T. & Hakkarainen, K.
International journal of technology in education and science
2022
DOI: 10.46328/ijtes.348

Learning Analytics for Knowledge Creation and Inventing in K-12: A Systematic Review

Apiola, M., Lipponen, S., Seitamaa, A., Korhonen, T. & Hakkarainen, K.
Springer
2022
DOI: 10.1007/978-3-031-10467-1_15

Joining networked society: integrating Academic Service-Learning into formal school

Tiippana, N. M., Korhonen, T. & Hakkarainen, K.
Pedagogy, Culture and Society
2022
DOI: 10.1080/14681366.2022.2055117

Finnish Teachers as Adopters of Educational Innovation: Perceptions of Programming as a New Part of the Curriculum

Korhonen, T., Salo, L., Laakso, N. L., Seitamaa, A., Sormunen, K., Kukkonen, M. & Maanonen, H.
Computer Science Education
2022
DOI: 10.1080/08993408.2022.2095595

Children’s right to learn innovative technology – Policyrekommendationen (på finska)

Sormunen, K., Kangas, K. & al.
Finlands Akademi, Rådet för strategisk forskning (RSF)
2021
Policyrekommendationen: Children's right to learn innovative technology

From a teachers’ digital leap to continuous professional development – Policyrekommendationen (på finska)

Korhonen, T., Reinius, H., Tiippana, N. Lavonen, J., Hakkarainen, K.
Finlands Akademi, Rådet för strategisk forskning (RSF)
2021
Policyrekommendationen: From a teachers' digital leap to continuous professional development (pdf)

Digitisation or Digitalisation: Diverse Practices of the Distance Education Period in Finland

Korhonen, T., Juurola, L., Salo, L., Airaksinen, J.
Center for Educational Policy Studies Journal (CEPS)
2021
DOI: 10.26529/cepsj.1125

Teaching, Learning and Assessing Computational Thinking through Programming with Scratch in Primary Schools

Fagerlund, J.
Jyväskylä universitet, dissertations
2021
ISBN 978-951-39-8882-1

Developing students’ digital competences through collaborative game design

Laakso, N., Korhonen, T., Hakkarainen, K.
Computers & Education, Elsevier Ltd.
2021
DOI: 10.1016/j.compedu.2021.104308

Computational thinking in programming with SCRATCH in primary schools: A systematic review

Janne Fagerlund, Päivi Häkkinen, Mikko Vesisenaho, Jouni Viiri
Computer Applications in Engineering Education
2020
DOI: 10.1002/cae.22255

Sociodigital participation in and out of the school context. Students’ experiences 2019.

Korhonen, T., Tiippana, N., Laakso, N., Meriläinen, M. & Hakkarainen K.
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Growing Mind projekt
2020
ISBN 978-951-51-5018-9

Kreativ expertis (på finska)

Martin, A. & al. (red.)
Jyväskylä universitet, Kreativ expertis -projekt
2020
ISBN: 978-951-39-8084-9

Uppfinnigspedagogik (på finska)

Tiina Korhonen ja Kaiju Kangas (red.)
PS-kustannus
2020
ISBN 978-952-451-992-2

From inclusive practices to personal strategies: Teachers and students designing together digitally supported science learning

Sormunen, K.
Helsingfors universitet
2020
ISBN 978-951-51-6061-4

Maker-Centered Project-Based Learning in Inclusive Classes: Supporting Students’ Active Participation with Teacher-Directed Reflective Discussions

Kati Sormunen, Kalle Juuti, Jari Lavonen
International Journal of Science and Mathematics Education
2019
ISSN 1571-0068

Overcoming Learning Difficulties with Smartphones in an Inclusive Primary Science Class

Kati Sormunen, Jari Lavonen, Kalle Juuti
Journal of Education and Learning
2019
ISSN 1927-5250

Augmented/Virtual Reality in Nordic/Baltic Education, Learning and Training

Trondsen, E.
2019
Nordic-Baltic-XR-Edu-Report_3-2019.pdf

Overcoming Learning Difficulties with Smartphones in an Inclusive Primary Science Class

Sormunen K., Juuti K., & Lavonen J.
Journal of Education and Learning
2019
ISSN 1927-5250

Gruppens inlärningsmotivation och åtagande i ett kollaborativt uppfinningsprojekt

Riikonen, S., Sormunen, K., Korhonen, T., Kangas, K., Seitamaa-Hakkarainen, P. & Hakkarainen, K.
PS-kustannus
2018
ISBN 978-952-451-811-6

“Jag tycker dé é ett sätt att berika studierna och lärandet, man lär ju sig också nytt själv.” – Klasslärares uppfattningar om undervisning i programmering

Makkonen, J. & Pyykönen. A.
Jyväskylä universitet
2018
Avhandling Pro gradu

Exploring the contribution of students with learning difficulties in an inclusive co-invention project

Sormunen, K., Hakkarainen, K., Riikonen, S., Seitamaa-Hakkarainen, P., Juuti, K., Lavonen, J. & Korhonen, T.
KBSI2018
2018
tuhat.helsinki.fi

Description of collaborative strategies to meet the challenges of Finnish education

Jari Matti Juhani Lavonen, Tiina Susanna Korhonen, Klinge Orlando Villalba-Condori
Referencia Pedagógica
2018
ISSN 2308-3042

Innovating Professional Development in Compulsory Education

Vuorikari, Riina
Joint Research Centre (JRC)
2018
ISBN 978-92-79-77298-6

Idea Generation and the Shared Epistemic Object of Knowledge in an Artifact-Mediated Co-Invention Project

Riikonen, S., Seitamaa-Hakkarainen, P. & Hakkarainen, K.
KBSI2018
2018
Idea-generation-and-the-shared-epistemic-object_final_final.pdf

Development of the ROBBO Pedagogical Material – Design Based Research Approach (Project report Fall 2015 – Spring 2016)

Sormunen, K., Korhonen, T. & Lavonen, J.
2017
Robbo Project Report

Towards 21st Century Education: Success Factors, Challenges, and the Renewal of Finnish Education

Lavonen, J. & Korhonen, T.
Springer
2017
ISBN 978-981-10-1673-8

A New Wave of Learning in Finland: Get Started with Innovation!

Korhonen, T. & Lavonen, J.
Springer
2017
ISBN 978-981-10-1673-8

Digital Partnership between Home and School (på finska)

Korhonen, T.
Helsingin yliopisto
2017
ISBN 978-951-51-3256-7

”Somehow it feels for more natural to me”: Supporting Three Special Needs Students Using Smart Phones in Inclusion-oriented Natural Science Teaching (på finska)

Sormunen, K., Lavonen, J. & Juuti, K.
Suomen Kasvatustieteellinen seura
2017
ISBN 978-952-5401-78-3

The Innokas Network (på finska)

Kukkonen, M. & Korhonen, T.
Espoon kaupunki
2017
Innokas-verkosto teoksessa Julkisesti Luova

The Innovative School and Future Teachership (på finska)

Korhonen, T., Lavonen, J., Kukkonen, M., Sormunen, K. & Juuti, K.
PS-kustannus
2016
ISBN 978-952-451-705-8

The Innovative School as an Environment for the Design of Educational Innovations

Lavonen, J., Korhonen, T., Kukkonen, M., Sormunen K. & Juuti,K.
Springer
2014
ISBN 978-94-6209-749-0

Crossing School-family Boundaries Through the Use of Technology

Korhonen, T. & Lavonen, J.
Hansaprint
2014
ISBN 978-952-10-9879-6

A Case Study on School, Kindergarten, Library and Senior Home Partnership

Kukkonen, M. & Lavonen, J.
Hansaprint
2014
ISBN 978-952-10-9879-6

The Innovative School (på finska)

Lavonen, J., Korhonen, T., Kukkonen, M. & Sormunen, K.
PS-kustannus
2014
ISBN 978-952-451-618-1

School, Kindergarten, Public Library and Nursing Home within the Local Village Network (på finska)

Kukkonen, M. & Lavonen, J.
PS-kustannus
2014
ISBN 978-952-451-618-1

Crossing Classroom Boundaries in Science Teaching and Learning through the Use of Smartphones

Sormunen, K., Lavonen, J. & Juuti, K.
Hansaprint
2014
ISBN 978-952-10-9879-6

”Can I do this on my Phone?”: Mobile Devices in Supporting the Personalized Teaching of Natural Sciences (på finska)

Sormunen, K. & Lavonen, J.
PS-kustannus
2014
ISBN 978-952-451-618-1

ICT in Supporting Home and School Partnership (på finska)

Korhonen, T. & Lavonen, J.
PS-kustannus
2014
ISBN 978-952-451-618-1

School Partnerships and Networks (på finska)

Korhonen, T., Sormunen, K., Kukkonen, M. & Lavonen, J.
Tampereen yliopisto
2013
ISBN 978-951-44-9202-0

ICT in Supporting Home and School Collaboration: Practical Implementation of Design Research in School (på finska)

Korhonen, T
PS-kustannus
2012
ISBN 978-952-451-580-1

Our Class’s Thing: ICT in Supporting Home and School Collaboration (på finska)

Korhonen, T. & Lavonen, J.
Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos
2011
ISBN 978-951-39-4198-7

Finnish teachers’ professionalism is built in teacher education and supported by school site

Lavonen, J., Korhonen, T. & Juuti, K.
Hungarian Educational Research Journal
2015
2015_3_2.pdf