Vad är EV3? Och vad är Micro:bit?

Delta i utbildningar och evenemang som arrangeras av nätverket Innokas för att få veta mer.

I utbildningar och evenemang som ordnas av nätverket Innokas bekantar vi oss med kreativa sätt att utnyttja teknologi i syfte att stödja lärandet, lärarskapet, ledarskapet och skolans verksamhet. Vi ordnar utbildningar, arbetsseminarier och evenemang samt ger konsultation i samarbete med utbildare inom nätverket Innokas samt andra sakkunniga och samarbetspartner.

Utbildningarna är aktiverande och praktiskt inriktade och stödjer undervisningen och lärandet av färdigheter som behövs på 2000-talet samt ibruktagandet av läroplanen 2016.

Undervisningsteman

Nätverket Innokas arrangerar utbildningar i fem undervisningsteman som baserar sig på modellen för en innovativ skola.

Utbildningarna baserar sig på modellen för en Innovativ Skola som utvecklats i ett samarbete mellan finländska skolor och den pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. I denna modell ser man lärarna och eleverna som innovatörer som använder teknologi på ett mångsidigt sätt för att lära sig och lära ut färdigheter som behovs på 2000-talet.

Börja med att lärä om temat Innovativ skola som är en introduktion till en övergripande utveckling av skolan. Övriga undervisningsteman är Lärande och lärmiljöer, Lärarskap, Ledarskap och Samarbetsnätverk vilka ger en djupare förståelse för de olika temaområdena i modellen Innovativ skola.

Skräddarsydda utbildningar

Utbildningar och evenemang kan skräddarsys enligt beställarens behov. Exempelvis kan en separat utbildning om “Är du intresserad av programmering och robotik?” genomföras inom temat Lärande och lärmiljöer, eller som en mer omfattande helhet. Kontakta oss så planerar vi tillsammans en enskild utbildning eller utbildningshelhet som passar era behov!

Fortbildningar

Nätverket innokas erbjuder även fortbildningar relaterade till pågående forsknings- och utvecklingsprojekt runt om i Finland. Ta en närmare titt på utbildningen hösten 2023 här.

DigiErko-specialiseringsutbildning

Sakkunniga inom nätverket Innokas är nära involverade i specialiseringsutbildningen Lärande och undervisning i digitala miljöer (DigiErko), som erbjuder en utmärkt möjlighet för att utveckla det egna arbetet och arbetsgemenskapen inom digitala miljöer. Specialiseringsutbildningen är en omfattande (60 sp) utbildningsform, som förnyar och kompletterar den traditionella fortbildningen samt främjar yrkeskompetensen och specialiseringen för lärare som redan är verksamma inom arbetslivet. Läs mer om DigiErko här.

Innovativ skola

Utbildningarna ger upphov till inspirerande och praktiskt inriktade sätt att utveckla skolans verksamhet samt kompetensledarskapet genom att mångsidigt utnyttja teknologi.

Temaområdet granskas på ett kreativt och innovativt sätt genom att tänka ut hur dagens och framtidens elever och skola ser ut.

Utvecklingen av skolan granskas ur ett helhetsperspektiv som lägger vikt vid att lära ut färdigheter som behövs på 2000-talet, stödja lärarskapet, sprida ledarskapet och bygga samarbetsnätverk. Att eleverna, lärarna och samarbetsnätverken deltar i planeringen och genomförandet av verksamheten har en mycket stor betydelse.

Lärande och lärmiljöer

Kan du vara en uppfinnare? Kan ni också få en robot till er skola? Dessa utbildningar utgår från principen ”inspiration och innovationer”: utbildningar erbjuder praktiska tips på hur man kan lära ut 2000-talets färdigheter, för innovationsfostran, engagerande arbetssätt och att utnyttja teknologi på ett mångsidigt sätt.

Utbildningarna går ut på att lära deltagarna att utnyttja mobilapparater, molntjänster, programmering, robotteknik och spel på ett mångsidigt sätt. Målet är att deltagarna förstår sig på teknologi, kan använda teknologi och använder teknologi för att lära sig och uppfinna.

Lärarskap

Utbildningarna uppmuntrar kunskapsdelning, teamarbete och kollaborativt lärande genom temalärarskap. Teamlärarskapet blir bekant genom konkreta exempel och teoretisk kunskap. Teamarbetet planeras och utvecklas under utbildningen så att varje aktörs utgångspunkter tas i beaktande.

Målet är att kompetensen och resurserna hos de vuxna i teamet utnyttjas på ett så mångsidigt sätt som möjligt vid handledningen av elever och för att stödja elever i enlighet med målen i läroplanen. I utbildningarna bekantar man sig också med hur teknologi kan utnyttjas mångsidigt som stöd för lärarskapet.

Ledarskap

Syftet med utbildningarna är att handleda deltagarna i och uppmuntra dem till delat ledarskap genom att lära känna dess strukturer och praxis med hjälp av teoretisk kunskap och praktiska exempel.

Teamarbete, teamlärarskap, pedagogiska caféer och rektorsteam är exempel på strukturer som skolorna kan utnyttja. I utbildningarna lär man ledarna att ha en positiv och uppmuntrande inställning till utvecklingen av skolans arbetssätt. Man bekantar sig också med kvalitetssäkring som bygger på självutvärdering och med användning av teknologi.

Med hänsyn till deltagarnas behov och resurser utvecklas under utbildningen verksamhetsmodeller för delat ledarskap för den egna enheten samt verksamhetsmodeller för användning av teknik som stöd för ledarskapet.

Samarbetsnätverk

I de utbildningar som handlar om samarbetsnätverk uppmuntras samarbete mellan hemmet och skolan, aktörer i närmiljön, högskolor, företag samt nationella och internationella nätverk.

En betydande del av samarbetet är användningen av teknologi som möjliggörare för regelbunden och positiv kommunikation. I utbildningarna lär man deltagarna att skapa samarbetsnätverk med hänsyn till aktörernas behov och genom att utnyttja teknologi på ett mångsidigt sätt.

Utbildningens mål är att stödja deltagarna att inleda samarbete med olika aktörer för att stödja lärandet av färdigheter som behövs på 2000-talet och kunskapsspridning.

Utbildare

Utbildarna inom nätverket Innokas samt nätverkets samarbetspartner utbildar och ordnar olika evenemang. Utbildarna är lärare och sakkunniga från olika orter i Finland som är verksamma i nätverket Innokas.

 • Annina Ala-Ranta

 • Tammerfors
 • Asta Ansolahti

 • Helsingfors
 • Kyösti Blinnikka

 • Esbo
 • Janne Fagerlund

 • Jyväskylä
 • Erkki Hautala

 • Esbo
 • Arto Hietapelto

 • Uleåborg
 • Joose Hossi

 • Esbo
 • Marianne Ilola

 • Tammerfors
 • Leenu Juurola

 • Helsingfors
 • Anu Kahri

 • Esbo
 • Ulla-Maija Kalliokoski

 • Esbo
 • Jouni Karsikas

 • Uleåborg
 • Tiina Kauvosaari

 • Uleåborg
 • Juho Kemell

 • Helsingfors
 • Pekka Kiiskinen

 • Kontiolahti
 • Juha Kokkonen

 • Tammerfors
 • Tiina Korhonen

 • Helsingfors
 • Jaakko Korpela

 • Uleåborg
 • Minna Kukkonen

 • Esbo
 • Juho Laitinen

 • Kuopio
 • Oili Lehtonen

 • Lojo
 • Jukka Lehtoranta

 • Villmanstrand
 • Sinikka Leivonen

 • Kuopio
 • Jens Lindholm

 • Larsmo
 • Emilia Mattila

 • Helsingfors
 • Niina Niemi

 • Helsingfors
 • Jussi Näykki

 • Uleåborg
 • Markus Packalen

 • Uleåborg
 • Lauri Parkkonen

 • Joensuu
 • Piia Pelander

 • Esbo
 • Timo Pietiläinen

 • Lojo
 • Petja Pyykkönen

 • Villmanstrand
 • Ilkka Saarikivi

 • Vanda
 • Laura Salo

 • Helsingfors
 • Mia Skog

 • Raseborg
 • Tero Toivanen

 • Esbo
 • Essi Vuopala

 • Uleåborg