När?
01.08.2017 – 31.12.2018

Time, talent and technology (3T) – internationell kunskapsspridning

Nätverket Innokas medverkar i det internationella Erasmusprojektet 3T tillsammans med danska och brittiska lärare och rektorer. I verksamheten inom nätverket Innokas medverkar lärare från Helsingfors, Esbo, Kyrkslätt och Hankasalmi samt aktörer inom den pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Projektets mål för 2017–2018 är att internationellt sprida och utveckla färdigheter som behövs på 2000-talet på en nivå som motsvarar den praktiska verksamheten. De tre ländernas lärare, rektorer och representanter för universiteten besöker deltagarländernas skolor i tur och ordning och bekantar sig samtidigt med landets lärosystem. Under besöket granskas och reflekteras verksamheten i 2000-talets skolor ur tre aspekter, d.v.s. tid, färdigheter och teknologi.
Bekanta dig med projektets verksamhet genom att följa bloggen Global Innokas.