När?
01.01.2021 – 31.12.2022
Mer info
laura.salo(at)helsinki.fi

Att utveckla ett växande tänkesätt

I samarbetsprojektet mellan nätverket Innokas och enheten SCALE vid Stanford universitet utvecklas tillsammans med finska lärare lärarfortbildningsmaterial som stödjer elevernas tänkesätt. I projektet deltar lärare från Villmanstrand, Åbo, Lojo och Tammerfors. Med fokus på behoven inom lärarfortbildning i Finland utvärderar och vidareutvecklar lärarna materialet som stödjer elevernas växande tänkesätt. Materialet har skapats av Stanford universitet. Under våren 2022 genomför och dokumenterar lärarna dessutom i sina klassrum verksamhet som stödjer utvecklingen av ett växande tänkesätt. Ett växande tänkesätt är en del av färdigheterna för djuplärande (Deeper learning). Universitetet i Stanford leder arbetet och vill främja ett växande tänkesätt tillsammans med Hewlett Foundation.

De lärare som är med i projektet deltar med sina elever även i en undersökning om växande tänkesätt. Du kan ladda ner dataskyddsbeskrivningen för undersökningen (på finska) här!

Läs mera om lärarfortbildningsmaterialet som skapats vid Stanford universitet här.