När?
05.06.2018 – 30.06.2020

Game it now! – spelutvecklingstävling för grundskoleelever

Innokas-nätverket koordinerar Game it now!-projektet, vars målsättning är att utveckla ett koncept för spelutvecklingstävlingar i grundskolan. Målet är att utveckla en verksamhetsmodell som stöder elevernas inlärning av it-färdigheter och samtidigt är lätt för lärarna att genomföra.
Projektet genomförs i samarbete med Viope Education Oy samt lärare och elever från Innokas-nätverket i Villmanstrand, Tammerfors, Uleåborg och Kuopio.

Viope är ett finskt e-learning-företag, vars huvudprodukt är ett verktyg för att lära och undervisa programmering, spelutveckling och matematik.
Viope koordinerar Game Development World Championships (GDWR), en spelutvecklingstävling som arrangeras årligen. Junior Track, som kommer att utvecklas i Game it now!-projektet, baserar sig på GDWR.

Spelutvecklingstävlingen planeras under läsåret 2018-2019. De lärare och elever som är med i utvecklingsarbetet deltar i en pilottävling, som arrangeras i samband med ett Innokas-evenemang i Villmanstrand i maj 2019. Utifrån de erfarenheter som fås av pilottävlingen vidareutvecklas tävlingen och under läsåret 2019-2020 öppnas tävlingen för alla grundskoleelever.

Målsättningen är att spelutvecklingstävlingen blir en del av det årliga Innokas-evenemanget, som traditionellt koncentrerat sig på robotiktävlingar. Följ med projektet i Innokas-nätverkets blogg.