När?
02.04.2020 – 18.04.2021

Uppfinningspedagogik – lärandets och upptäckandets glädje föds genom att uppfinna tillsammans!

I boken Keksimisen pedagogiikka kombineras olika läroämnen i konkret och roligt skapande, i vilken man använder sig av teknologi. När eleverna handleds att bekanta sig med verklighetstrogna, öppna och meningsfulla problem, lär de sig vardagskompetenser som de behöver nu och i framtiden.

Att skapa nytt är en betydande del av varje människas verksamhet. I boken berättas det hur man kan stöda elever och lärare att på ett kreativt sätt använda sig av teknologi som stöd för lärande. I boken presenteras inspirerande exempel på uppfinningsprojekt som genomförts i olika årskurser.

Boksläpp under vårens 2021 ITK-konferens

Boksläppet flyttas, pga. flytten av ITK-konferensen, till våren 2021. Boksläpp på ITK-Areenan torsdagen den 15.4. kl. 12.45-13.45. Boksläppet riktar sig till alla som är intresserade av uppfinningspedagogik. De som deltar i evenemanget får med sig boken Keksimisen pedagogiikka.  Det ryms 500 deltagare i evenemanget.

Du kan också beställä boken här. E-boken är till salu i AdLibris, Elisa-kirja och tjänsten Ellibs.