När?
02.04.2020 – 02.04.2020

Uppfinningspedagogik – lärandets och upptäckandets glädje föds genom att uppfinna tillsammans!

Välkommen på boksläppet av boken Keksimisen pedagogiikka på ITK-Arenan 2.4. kl. 12.45-13.45! Under evenemanget hör du lärare, elever och forskare tala om bakgrunden till uppfinningspedagogik och hur man genomför uppfinningsprojekt. Du får även ta del av lärares och elevers erfarenheter om genomförandet av uppfinningsprojekt och se, hur digital teknologi länkas ihop med projekten.

Boksläppet riktar sig till alla som är intresserade av uppfinningspedagogik. De som deltar i evenemanget får med sig boken Keksimisen pedagogiikka, kolla https://www.ps-kustannus.fi/tuotteet/984571697.html! Det ryms 500 deltagare i evenemanget.