När?
07.03.2018 – 07.03.2018

Co4Lab-evenemang

Co4Lab-projekt, Innokomp-projekt och Innokas Nätverk arrangerar i sammarbete Co4Lab-evenemang. Evenemanget bygger på Maker-kulturens förespråkare, utvecklare och forskare, Yasmin Kafains keynote-föreläsning och praktiskt Maker-workshop. Kom med och upptäck Maker-kulturen genom praktiskt utförande!

Tid och plats

Tillställningen håller vi onsdagen 7.3 kl. 10.30-16.00 på den Pedagogiska Fakulteten vid Helsingfors universitet (Minervatori, Siltavuorenpenger 5A, Helsingfors). Du kan följa Yasmin Kafains föreläsning kl. 11-12 även på distans här.

Program

Kl. 10.30 Välkomnande, kaffe/te
Kl. 11-12 Keynote föreläsning, Yasmin B. Kafai
Pensylveniens universitet/Stitching the Loop: Re-Crafting the Maker Movement with Electronic Textiles
Kl. 12-13 Lunch (på egen bekostnad)
Kl. 13-16 Workshop/ tre alternativ, val av workshop görs i samband med anmälan

Anmälan

Till evenemagnet finns platser för 75 deltagare. Deltagarna tas med i den ordning anmälningarna har kommit in. Det går också att anmäla sig enbart till Yasmin Kafis föreläsningsdel. Anmälan sker före fredagen 2.3 här.

Workshop beskrivning

E-textilens grunder/ max. 25 deltagare
Workshopen visar e-textilens grunder, tillhörande komponenter och kort dess kretsar. Vi bekantar oss också med sybara kretsar med brytare. Workshopens hållare: Yasmin Kafai.

Micro:bit/max. 25 deltagare
Programerbar elektronik i lärömorden. I workshoppen bekantar vi oss med lättanvändliga Micro:bit programeringsplattformen, som vi kan dra nytta av i mångvetenskapliga lärområden. Samtidigt hör du tutor-elevernas erfarenheter om peer-to-peer-undervisning och expertroll i skolan. Workshopens hållare: tutorelever från Aurinkolahti grundskola.

Micro-Craft Hackathon/ max. 25 deltagare
I workshoppen jobbar vi som smågrupper. I hackatons anda kläcker vi idéer, skapar och kommer tillsammans på nya intressanta tillvägagångssätt. Målet är att skapa idéer till multimaterial hantverk i skolorna i linje med nya läroplanen. Hackathon kommer från orden hack och marathon. Hackathon är en intensiv och kort tävlig var en grupp personer samlas under en förutbestämd tid för att komma på lösningar till givna problem. Workshopens hållare: hantverk lärare studenter.

Yasmin Kafai (på engelska)

Yasmin Kafai is the Lori and Michael Milken President’s Distinguished Professor at the University of Pennsylvania and chair of the Teaching, Learning and Leadership division at the Graduate School of Education. She is a researcher and developer of tools, communities, and materials to promote computational participation, crafting, and creativity across K-16. Her book monographs include “Connected Gaming: What Making Video Games Can Teach Us About Learning and Literacy,” “Connected Code: Why Children Need to Learn Programming,” and editions such as “Makeology,” “Textile Messages: Dispatches from the World of Electronic Textiles and Education,” “Diversifying Barbie and Mortal Kombat: Perspectives on Race and Gender in Gaming.” She co-authored the 2010 National Educational Technology Plan for the US Department of Education among many other policy efforts. Kafai earned a doctorate in education from Harvard University while working with Seymour Papert at the MIT Media Lab. She is an elected fellow of the American Educational Research Association and the International Society for the Learning Sciences.

Keynote abstrakt (på engelska)

The Maker Movement is expanding from maker fairs, fabrication spaces, and community organizations into schools and classrooms. While maker activities provide new opportunities for learning, they also promote stereotypes about makers and making. Electronic textiles that are textile artifacts embedded with interactive electronics challenge these stereotypes by connecting traditionally more feminine activities of crafts with more traditionally male activities of circuitry and computing. “Stitching the Loop” is a high school curriculum using electronic textiles within “Exploring Computer Science” classrooms. How can we connect the big ideas of making with classroom curriculum design? What are teaching strategies that can support equity, interest-driven projects, and peer inquiry? In which ways can students’ making e-textiles integrate learning about computing and aesthetics? “Stitching the Loop” is both an opportunity for and challenge in breaking down traditional barriers to computing.