När?
01.01.2021 – 12.05.2021

Innokas2021 programmerings- och robotikturnering

Vi utmanar alla barn och unga inom den grundläggande utbildningen att delta i Innokas programmerings- och robotikturneringen våren 2021! Turneringen ordnas undantagsvis helt och hållet på distans och alla skolor och klubbar har möjlighet att delta i turneringen.

Att delta i turneringen

Turneringskonceptet

Distansturneringen våren 2021 består av följande delar:

  • 11.1.-31.3. förberedelser i skolor och klubbar inför deltagandet i tävlingsgrenarna
  • 1.2-18.2. anmälan till turneringen
  • tävlingsbidragen lämnas in senast 31.3.
  • domarna utvärderar tävlingsbidragen i april
  • onsdagen den 12.5 kl. 10-14.30 ordnas ett riksomfattande distansturneringsevenemang

Innokas2021 distansturneringsevenemang 12.5. kl. 10.00–14.30

Distansturneringsevenemanget erbjuder inspirerande och mångsidigt program både för erfarna tävlingsdeltagare och sådana som deltar för första gången. Under evenemanget presenteras tävlingsbidrag som deltagit i turneringen, vi möter tävlare som är bekanta från TV-serien Robomestarit, vi löser snabbutmaningar och som bekant offentliggör och belönar vi vinnarna i de olika grenarna. Anmälan till distansturneringsevenemanget senast 30.4. här.

Tävlingsgrenar

I distansturneringen har vi de bekanta tävlingsgrenarna XSumo, Räddning, Dans/teater, Freestyle och GameDev, men de har omformats till distansversioner. Alla lag som deltar i turneringen skapar ett tävlignsbidrag enligt anvisningarna för grenen. Domarna för de olika grenarna utvärderar tävlingsbidragen och de belönade bidragen presenteras i det riksomfattande evenemanget. Tävlingsbidragen kan förberedas i skolan, klubben eller exempelvis på fritiden. Deltagarantalet är inte begränsat, så flera lag från t.ex. samma klass kan delta i turneringen. Observera att beskrivningarna av grenarna som visas i filmerna skiljer sig lite från anvisningarna för de olika grenarna i distansturneringen.

Innokas XSumo

Se på XSumo-instruktionsfilmen och bekanta dig med reglerna för distansversionen här. Du kan även bekanta dig med reglerna i bildformat här. Tilläggsinformation om reglerna: huvuddomare för XSumo Erkki Hautala (fornamn.efternamn67@gmail.com). För frågor om bedömning av filmer: Asta Ansolahti (fornamn.efternamn@helsinki.fi)

Innokas Räddning

Se instruktionsfilmen för Räddning och en skild tipsfilm om programmering. Reglerna för distansversionen av Räddning hittar du här. För tilläggsfrågor om reglerna: huvuddomare för Räddning Jens Lindholm (fornamn.efternamn@edu.larsmo.fi).

Innokas Dans/teater

Se instruktionsfilmen för Dans/teater och bekanta dig med reglerna för distansversionen här. Med bedömningen av serien kan du bekanta dig här. För tilläggsfrågor om reglerna: huvuddomare för Dans/teater Niina Niemi (fornamn.efternamn@edu.hel.fi).

Innokas Freestyle

År 2021 är temat för grenen Freestyle ”Vad är på tok? Har du ett problem? Har du ett problem, en utmaning eller en knepig grej i vardagen som du skulle vilja förbättra? Hitta på någon ny innovation dvs. uppfinning, som löser problemet eller förbättrar situationen.” I grenen finns fyra olika tävlingsserier: Start, Robotik, Maker och Extreme. Se instruktionsfilmen för Freestyle och läs närmare anvisningar om distansversionerna för de olika serierna här. Bekanta dig även med stödmaterialet för Freestyle. För tilläggsfrågor om regler: huvuddomare för Freestyle Kati Sormunen (fornamn.efternamn@helsinki.fi)

Innokas GameDev

I tävlingsgrenen Innokas GameDev skapar eleverna ett digitalt spel som kan spelas på dator. Temat för spelet är fritt. I grenen tävlar man i två serier: (1) Scratch och (2) Open dvs. öppne (Gdevelop, Unity eller andra plattformar för spelutveckling). Närmare anvisningar om GameDev samt regler för distansverisionen hittas här. För tilläggsfrågor om regler: huvuddomare för GameDev Janne Fagerlund (fornamn.efternamn@jyu.fi).

Välkommen med i distanstävlingar!

Tilläggsinformation:

Koordinator för Innokas programmerings- och robotikturneringen Asta Ansolahti, fornamn.efternamn@helsinki.fi