När?
10.12.2018 – 14.02.2019

Vad är maker-verksamhet och innovationsfostran?

Inom maker-verksamheten lär man sig olika ämnesinnehåll på ett mångvetenskapligt sätt genom att skapa och testa tillsammans. Masas hus-projektet, som presenteras i filmen, är ett exempel på ett projekt inom innovationsfostran. I projektet har man lärt sig innehåll från naturkunskap, slöjd och matematik samt mångsidig kompetens genom att använda sig av olika material och digitala verktyg. I “Ivrig och innovativ”-fortbildningen bekantar man sig med innovationsfostran, som är en pedagogisk modell som det forskats om och som testats i Finland. Med hjälp av innovationsfostran lär man sig mångsidig kompetens mha. maker-verksamhet.

Under läsåret 2018-2019 ordnar Innokas-nätverket fortbildningshelheten “Ivrig och innovativ! – grunderna i innovationsfostran”. Helheten består av två moduler som avläggs i egen takt på distans via nätet samt två närstudiedagar på de orter som nämns här nedan:

Anmälan

På varje ort finns det 30 kursplatser för lärare. Fortbildningen är gratis för deltagarna, men vikariekostnader ersätts inte. Den sista anmälningsdag var 31.1.2019.

Orter för närstudiedagarna

Esbo, Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Villmanstrand, Uleåborg, Rovaniemi, Tammerfors, Åbo och Vanda

Fortbildningsdagar

Distansstudier

Under distansstudierna bekantar vi oss med grunderna för innovationsfostran samt kreativa processer med hjälp av digitala material och korta uppgifter. Distansuppgifterna har skapats så att det är möjligt att genomföra dem på ett naturligt sätt vid sidan av jobb. Uppgifterna stödjer klassrumsarbetet på ett konkret sätt och de kan användas i klassen med eleverna utan extra modifiering. Distansstudierna går att avlägga på 2-4 kvällar. Distansstudierna kan inledas i egen takt, senast en vecka innan närstudietillfället.

Del 1: Ivrig och innovativ – distansutbildning

Tidpunkt: vecka 50/2018 – vecka 4/2019  

  • Maker-verksamhet och innovationsfostran
  • Att stödja inlärning av mångsidig kompetens och framtidskompetenser i undervisningen
  • Användning av teknologi i lärande och undervisning

Del 2: Grunderna i innovationsfostran – distansutbildning

Tidpunkt: vecka 50/2018 – vecka 4/2019

  • Datalogiskt tänkande som en del av kreativa processer i skolan
  • Programmering, robotik och kreativ problemlösning i läroplanen
  • Innovationsfostran och stödjande av lärande i kreativa processer

Närstudiedagar

Under närstudiedagarna bekantar vi oss och skapar själv med maker-material och Micro:bit, som används som ett digitalt verktyg under kursen. Efter avslutad kurs får deltagaren behålla Micro:biten.

Del 3: Bli bekant och testa

Tidpunkt: ons 13.2.2019 kl. 9-15

  • Material för innovationsfostran och digitala verktyg
  • Tokiga och smarta apparater (vardagsteknologi och Micro:bit)  

Del 4: Maker-verksamhet och innovationsfostran

Tidpunkt: to 14.2.2019 kl. 9-15

  • Deltagande i “Gör det själv” -innovationsprocess
  • Planering av egen tävling inom innovationsfostran

Erfarenheter av deltagare från tidigare fortbildningar

“Lämplig mängd av distansuppgifter som väckte tankarna innan närstudiedagarna.”  (deltagarrespons)

“Fortbildningen verkar intressant och den innehåller mycket som är nytt för mig. Jag väntar ivrigt på närstudiedagarna.” (deltagarrespons)

”Fortbildningshelheten var välplanerad.”

”Tack för inspirationen!”

”Kai Hakkarainens funderingar var intressanta och tankeväckande!”

”Distansuppgifterna var bra och lätta att genomföra i den hektiska vardagen.”