När?
10.12.2021 – 10.12.2021

Game it now – seminarium på distans 10.12.2021

Kan man berika undervisningen med hjälp av spelifiering? Eller införa nya, motiverande verksamhetssätt som ökar skolelevers delaktighet? Hur kan man spelifiera på ett pedagogiskt hållbart sätt? Kan man själv skapa spel och samtidigt lära sig något?

Under distansseminariet Game it now betraktar vi spel och spelifiering ur två synvinklar: ur forskningens och den praktiska undervisningens. Under seminariet presenteras exempel, arbetssätt och lösningar i anknytning till spelifiering och skapande av spel. Elever, lärare, experter inom spelifiering och fortbildare inom nätverket Innokas står för programinnehållet. Seminariet riktar sig till alla lärare inom den grundläggande utbildningens årskurser 1-9.

Tid: fredagen den 10.12.2021, kl. 10.00-15.00

Plats: Seminariet förverkligas på distans i Zoom. Länken skickas till de anmälda en vecka innan evenemanget.

Anmälan: Anmäl dig till seminariet med denna blankett.

Program:

Kl.
10.00 Seminariet öppnas, välkomstord, projektchef för nätverket Innokas Laura Salo
10.10 Vad betyder spelifiering i undervisningen? Klasslärare, fortbildare för Innokas Markus Packalen
10.30 Att skapa spel och spelevenemang i undervisningen, spelforskare Riikka Aurava, Tammerfors universitet
11.00 Snabb spelutmaning, spelforskare Riikka Aurava
11.10 Tävlingen Innokas GameDev, en tävling där man skapar spel, forskare, huvuddomare Janne Fagerlund, Jyväskylä universitet samt elever som deltagit i tävlingen
11.40 Hur utvecklas grundskoleelevers färdigheter i nyskapande i ett spelutvecklingsprojekt, avhandlingsforskare Noora Laakso, Helsingfors universitet
12.00 Lunchpaus
13.00 Kritisk analys av spelande och spelkultur, spelläskunnighet och spelfostran som en del av undervisningen, planerare Tommi Tossavainen, KAVI
13.30 Pedagogiskt meningsfull spelifiering – axplock ur fortbildningen Game it Nows olika projekt
14.00 Keynote: “Escape from the classroom – the potential of educational escape rooms in a post-pandemic world”, Panagiotis Fotaris, Principal lecturer, University of Brighton
14.45 Diskussion, frågor och svar
15.00 Avslutningsord

Tilläggsinformation: laura.salo(at)helsinki.fi

Välkommen med!