När?
01.10.2019 – 01.10.2019

Valtakunnallisen DigiErko-verkoston Det nationella nätverket DigiErkos webbinarier fortsätter 1.10.2019. Temat för denna gång är “Den virtuella klassen”. 

Under webbinariet betraktar vi pedagogiska aspekter samt erfarenheter av och forskningsresultat om den virtuella klassrumsundervisningen, som genomförts i gymnasier. Presentationen anknyter till projektet “Som lärare i det virtuella klassrummet”, som finansierats av UKM (https://blogs.helsinki.fi/digiluokkatutkimus/) och förverkligas av forskare vid Helsingfors universitet i samarbete Tutorhouse och deras projekt Digiklassen.  

I Digiklassen studerar man lärarlett, precis som under andra kurser, men deltagarna ser varandra under lektionerna enbart via videouppkoppling. Den virtuella klassrumsundervisningen erbjuder många nya möjligheter, men den kräver även att lärarna utvecklar sin pedagogiska praxis samt flexibilitet av studerande så att de anpassar sig till nya studievanor. 

Som experter i webbinariet fungerar universitetsforskare, docent Liisa Ilomäki och projektforskare, docent Minna Lakkala.

Du kan följa med webbinariet tisdagen den 1.10. kl. 16 via adressen https://uef.zoom.us/j/267029570.