När?
09.12.2022
Mer info
laura.salo(at)helsinki.fi

Idéer och inspiration för att stödja innovations- och teknologifärdigheter

Välkommen att delta i distansseminariet Ivrig småbarnspedagogik (“Innokasta varhaiskasvatusta”) för att lära dig hur man förverkligar innovationsfostran inom småbarnspedagogiken. Under seminariet presenteras goda modeller som utvecklats inom det av nätverket Innokas koordinerade projektet Byggstenar för innovationsfostran. Dessutom får deltagarna ta del av korta föreläsningar där sakkunniga berättar om hur innovations- och teknologifärdigheter kan stödjas inom småbarnspedagogiken.    

Under seminariet får vi höra sakkunniga inom småbarnspedagogiken, lärare som deltar i projektet och fortbildare inom nätverket Innokas. Seminariet riktar sig till personal inom småbarnspedagogiken och andra intresserade. Seminariet är avgiftsfritt och genomförs i Zoom. Länken skickas till deltagarna ca en vecka innan seminariet.  

Tid: fredag 9.12.2022, kl. 10.00–14.30

Anmälningar: Anmäl dig till seminariet senast 30.11. med den här blanketten.

Program:

Kl.  
10.00–10.15 Välkommen, seminariet öppnas. Leenu Juurola, projektchef för nätverket Innokas 
10.15–10.45 ​ Uppfinnare, forskare och trollkonstnärer – Att stödja barns delaktighet i innovationspedagogik, universitetslektor Jonna Kangas, Helsingfors universitet
10.45–11.00 Diskussion och kommentarer
11.00–11.20 Innovationsfostran som stöd för barnets holistiska utveckling, lärare inom småbarnspedagogik och pro gradu skribent Laura Saikkonen, Jyväskylä universitet
11.20–11.30 Diskussion
11.30–12.30 Lunch ​
12.30–14.15 Ivrig småbarnspedagogik på olika håll i Finland: presentation av resultaten från projektet Byggstenar för innovationsfostran 
  * Yhdessä keksien kohti uutta! (“Hitta på nytt tillsammans”), daghemmet Laurentius, Lojo
  * Keksitään ja innovoidaan yhdessä, nääs! (“Uppfinningar och innovationer tillsammans)”, daghemmet i Vehmais, Tammerfors 
  * Innokkaasti värkkäillen varhaiskasvatukseen (“Ivrigt grejande inom småbarnspedagogiken”), daghemmet iKourula, Villmanstrand
  * Mitenköhän tämä toimii? – kokeillen uutta toimintakulttuuria kohti! (“Hur fungerar det här månne? – mot en ny verksamhetskultur genom försöksverksamhet, daghemmet i Poikkijoki, Sodankylä​
14.15–14.30  Avslutningsord, Leenu Juurola & Jukka Lehtoranta

 

Välkommen med!