När?
17.01.2023 – 04.05.2023
Mer info
leenu.juurola(at)helsinki.fi

Fortbildningen Innovativa lärare för klass- och ämneslärare

Fortbildningen Innovativa lärare som fått mycket positiv respons, drar igång igen i januari. I undervisningen kan innovationsfostran förverkligas på många olika sätt. Fortbildningen Innovativa lärare erbjuder verktyg för att stödja elevernas innovationsfostran, förstärka lärarens egna kunnande och utveckla verksamheten i arbetsgemenskapen. Under fortbildningen deltar läraren i distanslektioner tillsammans med sina elever: lektionerna erbjuder praktiskt tips för att förverkliga innovationsprocesser samt gör eleverna bekanta med olika delaktiggörande, digitala arbetssätt. 

Fortbildningen är avgiftsfri och den finansieras av Utbildningsstyrelsen. Den förverkligas i sin helhet på distans. Kommunerna/skolorna står för vikariekostnader som uppstår för deltagarna. Fortbildningen sker på finska.

Målgrupp

Klass- och ämneslärare inom den grundläggande utbildningen

Innehåll och uppbyggnad

Fortbildningen består av tre delområden: 1) utvecklingsstigen, 2) metoder för utveckling och 3) utveckling i praktiken. De olika delarna består av distansträffar, självständigt arbete och försök som förverkligas på den egna arbetsplatsen. 

 • Utvecklingsstigen (2 dagar): Läraren väljer ett tema som anknyter till den egna professionella utvecklingen. Valet av tema styrs mha. en behovskartläggning. Läraren skapar under handledning en individuell utvecklingsplan, vars genomförande får stöd av gemensam sparrning under fortbildningens lopp. 
  • Startwebbinarium 17.1.2023 kl. 14.30–16.00
  • MOOC: stöd för att bygga upp den egna utvecklingsstigen
  • Sparrning i smågrupper (1h): februari-mars
  • Innovationsprocessen i praktiken – distanslektioner tillsammans med eleverna (2×1,5h, tidpunkterna bestäms tillsammans med kursdeltagarna under startwebbinariet)
 • Metoder för utveckling (1 dag): Deltagarna erbjuds verktyg som stöder individuell utveckling och utveckling av arbetsgemenskapen, digitala verktyg och arbetsmetoder för samskapande. 
  • Fortbildningsdag på distans ons 15.2. kl. 13.00–16.00
  • MOOC: utvecklingsmetoder och metoder för samskapande
 • Utveckling i praktiken (2 dagar): De utvecklingsprojekt som deltagarna förverkligar under fortbildningen kan anknyta till det egna lärararbetet eller verksamheten i teamet eller arbetsgemenskapen. Utvecklingsprojekten presenteras under avslutningswebbinariet. 
  • Planering och genomförande av ett eget utvecklingsprojekt samt handledningstimmar (2h): mars-april
  • MOOC: projektverktyg
  • Avslutningswebbinarium: to 4.5. kl. 13.00–16.00

Anmälningar

Anmäl dig till fortbildningen senast ti 10.1.2023 med den här blanketten.

 

Välkommen med!