När?
08.02.2023 – 12.04.2023
Mer info
jukka.lehtoranta(at)helsinki.fi

Ta i bruk nyskapande, digitala arbetssätt i ett nätverk för kollegialt lärande

Fortbildningen Nyskapande, digitala arbetssätt (“Uutta luovat työtavat”) ger lärare och elever nya perspektiv på utnyttjandet av digitala verktyg. Den första delen av fortbildningen består av distanslektioner som lärarna deltar i tillsammans med sina elever. Således kan nya, digitala arbetssätt genast tas i bruk och lärarna får ett konkret exempel på hur verktygen kan användas. Distanslektionerna kompletteras och fördjupas av ett nätbaserat inlärningsmaterial som riktar sig till lärare, av en gemensam reflektionseftermiddag och små försök i undervisningen som genomförs i det egna klassrummet.   

Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och den är avgiftsfri. Den förverkligas i sin helhet på distans. Fortbildningsspråket är finska. Kommunerna/skolorna står för vikariekostnader för lärarna. 

Målgrupp

Klass- och ämneslärare inom den grundläggande utbildningen

Innehåll och struktur

Fortbildningen består av tre delar: 1) Distanslektioner: Nyskapande digitala arbetssätt i praktiken, 2) Reflektionseftermiddag kring temat Delaktiggörande digitala verktyg och arbetssätt för undervisning och inlärning, 3) Försök i undervisningen och 4) Avslutningswebbinarium.

Del 1: Distanslektioner: Nyskapande digitala arbetssätt i praktiken

  • Funktionell digital undervisning i praktiken 
   • Tid: on 8.2. kl. 9–10
   • Startskottet till innovationsprocessen: uppvärmning och brainstormning 
  • Fixa din digitala kompetens
   • Tid: to 16.2. kl. 12–13
   • Vilka färdigheter skulle du vilja lära dig och hur kan dessa färdigheter utvecklas?
  • Moderna teknologier som stöd för lärande
   • Tid: ti 14.3. kl. 9–10
   • Vi lär oss om artificiell intelligens och undervisar om det
  • Utnyttja teknologi på ett nyskapande sätt
   • Tid: må 20.3. kl. 10–11
   • Innovationsprocessen fortsätter, funktionellt grupparbete

Distanslektionerna kompletteras av ett nätbaserat inlärningsmaterial som riktar sig till lärare. Med materialet kan läraren fördjupa sig i temana som behandlats under lektionerna. Materialet erbjuder även flera nya idéer till hur man kan öva nyskapande digitala arbetssätt med sin undervisningsgrupp.

Del 2: Reflektionseftermiddag kring temat Delaktiggörande digitala verktyg och arbetssätt för undervisning och inlärning

Tid: Ti 28.3. kl. 12–16

Under eftermiddagens lopp presenteras både erfarenheter av distanslektionerna och sådant som lärarna tillägnat sig av mha. det nätbaserade inlärningsmaterialet. Vi fördjupar oss även i teman som vi lärt oss om tidigare. Under eftermiddagens lopp får deltagarna även anvisningar om hur försöken genomförs i den egna undervisningen. 

Del 3: Försök i undervisningen

Tid: Under tiden 28.3.–12.4.

I den tredje delen av fortbildningen planerar lärarna i smågrupper tillsammans med andra kursdeltagare ett försök som utnyttjar nyskapande, digital teknologi. Försöket genomförs tillsammans med de egna eleverna. Grupperna bildas under distanslektionerna utifrån deltagarnas intresse. Försöken presenteras under avslutningswebbinariet.

Del 4: Avslutningswebbinarium

Tid: Ons 12.4. kl. 13–16

Under avslutningswebbinariet får vi ta del av anföranden av sakkunniga om utnyttjandet av nyskapande digitala arbetssätt. Under webbinariet presenteras även försök som genomförts under projekttiden i olika klasser.

Anmälning

Anmäl dig till fortbildningen senast fredagen 3.2.2023 med det här formuläret.

 

 Välkommen med!