När?
01.08.2019 – 31.05.2020

Hur kan man utnyttja teknologi på ett pedagogiskt meningsfullt sätt i småbarnspedagogiken? Hur kan man iaktta vardagsteknologi tillsammans med barnen? Hur experimenterar och bygger man kreativt tillsammans med barnen genom att utnyttja teknologi?

Fortbildningen “Teknogrejande inom småbarnspedagogiken” ger lärare inom småbarnspedagogiken möjlighet att testa och få handledning i utnyttjandet av olika teknologier som en del av “grejandet” inom småbarnspedagogiken. Under fortbildningshelheten planerar, förverkligar och utvärderar deltagarna ett “teknogrejsprojekt” som en del av sitt eget arbete.

Målgrupp

Fortbildningen “Teknogrejande inom småbarnspedagogiken” är för alla lärare inom småbarnspedagogiken. Fortbildningen består av distansstudier som man avlägger självständigt, närstudietillfällen som ordnas på 11 orter samt ett projekt, som genomförs i den egna enheten.

Fortbildningsorter för närstudietillfällena

Närstudietillfällena ordnas på följande orter:

 • Esbo
 • Helsingfors
 • Åbo
 • Tammerfors
 • Kuopio
 • Villmanstrand
 • Larsmo
 • Lojo
 • Kontiolahti
 • Uleåborg
 • Rovaniemi

Tidtabell för fortbildningen

Fortbildningen består av fyra delar:

Del 1: Teknogrejande inom småbarnspedagogiken: skapandekultur och teknologi möts

 • På distans, studierna genomförs självständigt i egen tidtabell under tiden 11/2019-01/2020

Del 2: Greja och experimentera!

 • Två dagars närstudietillfälle 6.-7.2.2020

Del 3: Från plan till förverkligande

 • Ett projekt som genomförs på den egna arbetsplatsen under våren 2020

Del 4: Utvärdering av och reflektion kring projekten

 • En dags distanstillfälle 22.4.2020 (Obs. Datumet har ändrats. Det tidigare datumet var 12.5.)

Anmälningar

Anmälningstiden till fortbildningen är slut.