När?
01.05.2018 – 07.11.2018

Finska Robotikföreningen utmanar, i samråd med Innokas nätverket och andra samarbetspartners, alla finländska skolor på en robotik inspirerad tävling med temat: ”Framtidens robotassistenter.” 

Tävlingsbidragets utformning är fri. Man kan delta i tävlingen med en text eller bild kring temat. Bidraget kan även vara en robot man byggt och programmerat av material som hittats på skolan. Arbetet lämnas in som en video på max tre minuter. Det är viktigt att bidraget handlar om robotar som uttryckligen hjälper oss i vardagen. Vid bedömningen av tävlingsbidragen betonas innovativiteten, det visuella samt det enkla och självklara. Huvudvinsten är en klassresa! 

Det finns tre tävlingsklasser: Förskolan – åk 2, årskurs 3-6 samt åk 7-9. Sista anmälningsdag är 9.9.2018 och tävlingsbidragen skall inlämnas senast 7.11.2018. Bidragen inlämnas via e-post till kilpailu@roboyhd.fi. Noggrannare tävlingsinstruktioner hittas här. 

Häftiga produktpriser med robotiktema utlovas samt besök hos företag och forskningsenheter som jobbar med robotik!

Mer information hittar du på Suomen Robotiikkayhdistyksen hemsida