När?
13.05.2019 – 15.05.2019

Innokas2019-turnering i programmering och robotik i Villmanstrand

Innokas-nätverket arrangerar en turnering i programmering och robotik tillsammans med sina samarbetspartner i Villmanstrand den 13-15.5.

I turneringen tävlar man i fyra Innokas-grenar: Xsumo, Pelastus, Tanssi/teatteri och Freestyle samt uppvisning i grenen Vex. Som ny gren introduceras en spelutvecklingstävling med två serier: Scratch och Junior track.

Program

https://bit.ly/innokas2019ohjelma

Måndag 13.5.2019
Resdag, möjlighet att bekanta sig med tävlingsplatsen och testa robotarna

Tisdag 14.5.2018
Kl. 8.30–9.00 Öppning
Kl. 9.00–16.30 Tävling

Onsdag 15.5.2018
Kl. 9.00–15.00 Tävling
Kl. 15.00–16.00 Avslutning och prisutdelning

Regler för tävlingsgrenarna

Innokas Freestyle

Temat för tävlingsgrenen Freestyle 2019 är ”Kestävä kehitys” (hållbar utveckling). I tävlingsgrenen finns tre tävlingsserier: Robotik, Maker och Extreme. Se videon med anvisningar för tävlingsgrenen Freestyle samt anvisningar och regler här. Vid frågor om regler kontakta huvuddomaren för Freestyle Kati Sormunen (fornamn.efternamn@helsinki.fi)

Innokas XSumo

Se videon med anvisningar för tävlingsgrenen XSumo och läs tävlingsanvisningarna här. Vid frågor om regler kontakta huvuddomaren för XSumo Erkki Hautala (erkki.hautala67(at)gmail.com)

Innokas Tanssi/teatteri

Se videon med anvisningar för tävlingsgrenen Tanssi/teatteri (dans/teater) och läs tävlingsanvisningarna här. Bekanta dig med bedömningen här. Vid frågor om regler kontakta huvuddomaren för Tanssi/teatteri Minna Kukkonen (fornamn.a.efternamn@espoo.fi)

Innokas Pelastus

I tävlingsgrenen Innokas Pelastus (Innokas räddning) tävlar man i tre olika tävlingsserier med olika nivåer. Räddningsbanan ska byggas av delar som kan byggas om till många olika banor med flera nivåer. Se videon med anvisningar för tävlingsserien Pelastus och en separat video med tips och råd för programmering. Läs tävlingsanvisningarna och information om regler och poängskalan finns här. Vid frågor om regler kontakta huvuddomaren för Pelastus Jens Lindholm (fornamn.efternamn@edu.larsmo.fi)

Vex IQ Ringmaster & FLL

Vid frågor om Vex-grenen kontakta huvuddomaren för Vex Timo Tiusanen (fornamn.efternamn@stepsystems.fi). Vid frågor om FLL-grenen, kontakta Pekka Pihola (förnamn.efternamn@valmet.com). Uppvisning av båda grenarna under turneringen.

Spelutvecklingstävling

Som en ny helhet i turneringen 2019 uppvisas en spelutvecklingstävling, som piloterats i Game it now!- projektet. Grupper med grundskoleelever deltar i tävlingen i två olika serier: Scratch-serien, som riktar sig till elever i åk 1-6 och Junior Track-serien, i vilken det finns många olika speldesignverktyg.

Anmälning

Anmälningen har öppnats här och anmälningstiden löper ut måndag 1.4.2019. I evenemanget tas med 500 deltagare i anmälningsordning.
Ett lag kan anmäla sig till högst två grenar. Observera, att det från varje skola/klubb anmäls en rimlig mängd lag, så att så många skolor som möjligt kan delta.

Resor och logi

Innokas-nätverket, tillsammans med sina samarbetsparter, står för bussresorna för de tävlare, som deltar i Innokas-grenarna (gemensam transport). Efter att anmälningstiden löpt ut beställer vi bussar i samarbete med regionkoordinatorerna. Info om bussarnas rutter och tidtabeller meddelas till de anmälda senast två veckor innan turneringen.

Login är gratis i skolor i Villmanstrand och i stugor på Huhtiniemi camping. Inkvarteringsstället för varje grupp meddelas ungefär två veckor innan evenemanget. Innokas-nätverket organiserar och koordinerar inkvarteringen. Deltagarna står själv för måltidskostnader. Antalet måltider samt faktureringsadress frågas i samband med anmälningen. Observera att anmälningen till måltiderna är bindande. Arrangörerna behöver i god tid veta antalet måltidsgäster, så att de kan planera förverkligandet av måltiderna. Läs mera om resor, logi och andra praktiska anvisningar som t.ex. övrigt program här.

Välkommen med!