När?
01.08.2019 – 31.12.2021

Nätverket Innokas inleder under hösten 2019 projektet Den Innovativa skolan, som finansieras av Utbildningsstyrelsen. I projektet utvecklar man ett nätverk som täcker hela Finland och består av både regional och nationell innovationsverksamhet. I projektet utnyttjar man den redan existerande verksamheten i nätverket Innokas och projekten i Teknoklasserna.

I projektet utvecklar man konceptet “Den innovativa skolan”, som stöder en övergripande och kontinuerlig utveckling av skolans digitalisering ur följande perspektiv: inlärning, lärande, ledarskap och samarbetsnätverk. Centrala aktörer och innovatörer i utvecklingsarbetet är elever, lärare, skolledning, föräldrar och samarbetsnätverk som t.ex. universitet.

I den första delen av projektet nyskapar och utvecklar koordinatorerna för nätverket Innokas i samarbete med samarbetsuniversiteten konceptet “Den Innovativa skolan” och den praktiska verksamheten. I utvecklingsarbetet beaktas de teknologiska dimensionerna i det digitala samhället samt utveckling av verksamheten med stöd av forskning. I den andra delen av projektet lanseras konceptet “Den Innovativa skolan” som en nationell verksamhetsmodell. Med hjälp av lanseringen av konceptet stöder man utvecklingen av det digitala och innovativa ekosystemet samt verksamhetskulturen i skolorna, både regionalt och nationellt.

Följ med projektet i Innokas-bloggen.