När?
11.04.2018 – 13.04.2018

Bekanta dig med verksamheten inom nätverket Innokas

Kom och bekanta dig med verksamheten inom nätverket Innokas på vårens ITK-konferens. Delta i arbetsseminarier, besöka oss på mässavdelningen och lyssna på våra föredrag under konferensen! Du hittar oss på mässavdelning 306. På konferensen håller nätverket ett arbetsseminarium som är avsedd för tutorlärare. Nätverkets aktörer håller också flera konferensföredrag under konferensen. ITK-konferensen ordnas 11–13.4 i Tavastehus.

Nätverket Innokas på ITK-konferensen

Nationell tutorlärardag/oöverträffbart kollegialt lärarskap

Nätverket Innokas är med och arrangerar den nationella tutorlärardagen (Tutor-opettajapäivä) som ordnas onsdag 11.4. Läs mer om evenemanget här.

Nätverket Innokas på mässavdelningen

Bekanta dig med verksamheten inom nätverket Innokas genom att besöka oss på mässavdelning 306 torsdag 12.4 kl. 9–17 och fredag 13.4 kl. 9–14.

Konferensföredrag av aktörerna inom nätverket Innokas
Närmare information om tidtabellen publiceras i samband med att konferensprogrammet publiceras i januari 2018.