När?
04.03.2020 – 13.04.2020

Tävlingskonceptet förändras! Nytt för i år är de regionala programmerings- och robotikturneringarna 

Den nationella Innokas 2020! programmerings- och robotikturneringen arrangeras den 11.-13.5. 2020 i Dipoli i Esbo. Nytt för våren 2020 är regionala Innokas programmerings- och robotikturneringar, som äger rum innan den nationella turneringen. Dessa ordnas på de orter som ansvarar för den regionala koordineringen av verksamheten i nätverket Innokas. I de regionala turneringarna avgörs vilka som deltar i den nationella turneringen. 

Tävlingsgrenar 

I turneringarna tävlar man i fem Innokas-grenar: XSumo, Pelastus, Tanssi/teatteri, Freestyle och GameDev. XSumo, Pelastus, Tanssi/teatteri och Freestyle tävlas på plats i de regionala turneringarna. GameDev-seriens regionala turnering förverkligas på nätet. I den nationella turneringen tävlar man på plats i alla grenar. Observera, att varje lag kan delta i en tävlingsgren.

I de regionala turneringarna tävlar man i samma grenar som i den nationella turneringen. I en del av grenarna är bedömningskriterierna delvis annorlunda i de regionala turneringarna än i de nationella turneringarna. Se noggrannare beskrivningar av grenarna, bedömningskriterier och regler i avsnittet Beskrivning av grenar.

Orter för regionala turneringar, tidpunkter och deltagarantal (max.) per gren

De regionala turneringarna är en dags evenemang. Varje regionalt evenemand arrangeras utifrån de regionala resurserna. Maximiantalet deltagare per evenemang meddelas nedan.

 • Helsingfors 4.3.
  Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Brobergsterrassen 5A, max. 150 deltagare
 • Imatra 5.3.
  Joutsenon koulu, Tietäjänkatu 5, max. 100 deltagare
 • Jyväskylä 12.3.
  Halssilan koulu, Lokintie 9, max. 100 deltagare. OBS! Evenemanget avbokat. Tilläggsinformation: janne.fagerlund(at)jyu.fi
 • Karleby 13.3.
  Hollihaan koulu, Beckbruksvägen 4,  max. 100 deltagare (i samarbete med festivalen START 2020)
 • Kuopio 19.3.
  Hotell Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16, max. 100 deltagare (i samband med den regionala träffen för tutorlärare i Norra Savolax)
 • Seinäjoki 26.3.
  Kirmaus-halli, Kirkkokuja 20, 61400 Ylistaro, max. 100 deltagare
 • Tammerfors 31.3
  Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Hepolamminkatu 10, max .150 deltagare
 • Kontiolahti 31.3.
  Kylmäojan koulu, Pohjatuulentie 6, max. 150 deltagare
 • Uleåborg 2.4.
  Tietomaa, Nahkatehtaankatu 6, max. 300 deltagare
 • Lojo 2.4.
  Tennari, Rantapuisto 45, max. 150 deltagare

Anmälan till turneringarna

Regionala turneringar

Anmälningstiden till de regionala turneringarna är slut. Koordinatorn för det regionala evenemanget skickar noggrannare program, tidtabell och info om ankomst till de anmälda senast två veckor innan respektive tillställning. Observera att kvaltävlingen inför GameDev sker på nätet. Noggrannare anvisningar fås av huvuddomarna för tävlingsgrenen efter att man anmält sig. 

Deltog du i den regionala turneringen? Ge respons och förändringsförslag här:

Den nationella turneringen

I de regionala turneringarna avgörs vilka som får delta i den nationella turneringen. Antalet lag per gren i den nationella turneringen bestäms utifrån antalet lag som anmält sig till de regionala turneringarna. Till varje gren får delta minst ett lag från varje ort. Maximiantalet deltagare i den nationella turneringen är 400. Antalet lag per gren och ort i den nationella turneringen uppdateras på den här sidan efter att anmälningstiden är slut (efter den 12.2).

Antalet lag i den nationella turneringen enligt gren:

 • XSumo
  • 70 lag
 • Pelastus
  •  Pelastus I 13 lag
  •  Pelastus II 10 lag
  •  Pelastus III 7 lag
 • Tanssi/teatteri
  •  Nybörjarserie 14 lag
  •  Fortsättningsserie 8 lag
 • Freestyle
  • Freestyle Robotik 10 lag
  • Freestyle Maker 10 lag
  • Freestyle Extreme 10 lag
 • GameDev
  • Scratch-serien 15 lag
  • Open-serien 15 lag

Nätverket Innokas, tillsammans med sina samarbetsparter, står för bussresorna för de tävlare som deltar i Innokas-grenarna i den nationella turneringen (gemensam transport). Login ordnas i skolor på turneringsorten. Nätverket Innokas koordinerar måltiderna under den nationella turneringen.Deltagarna står själv för måltidskostnader. 

Seminariet OMG – Oppiminen Materiaalisuuden ja diGitaalisuuden rajapinnoilla i samband med den nationella turneringen onsdagen den 13.5

En av de största digitala förändringarna är att gränsen mellan det materiella och det digitala suddas ut. Våra vardagliga föremål och prylar har förvandlats till smarta apparater, som observerar vår omgivning, vår kropp och vårt beteende. Hur borde utbildningen reagera på denna förändring? Vilken är skolans roll då det kommer till att förstå möjligheterna och riskerna i denna förändring?

Dessa frågor betraktas under ett forskningsseminarium, som ordnas i samband med turneringen Innokas2020. Forskningsseminariet arrangeras som ett samarbete mellan Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, projektet Growing Mind och det nationella nätverket DigiErko. Huvudföreläsare på OMG-seminariet är professor Matti Tedre från institutionen för informationsbehandling vid Östra-Finlands universitet. Dessutom får vi ta del av andra intressanta anföranden samt bekanta oss med making-verksamhet, som blandar digital och traditionell teknologi.

Välkommen med för att ta del av forskningsbaserad och beprövad kunskap om lärande och undervisning, där det materiella och det digitala kombineras. Anmälan till seminariet görs här.

Presentation av och regler för de olika tävlingsgrenarna

Innokas XSumo

Se videon med anvisningar för tävlingsgrenen XSumo och läs tävlingsanvisningarna här. Läs anvisningarna med bilder här. Vid frågor om regler kontakta huvuddomaren för XSumo Erkki Hautala (erkki.hautala67(at)gmail.com).

Innokas Pelastus

I tävlingsgrenen Innokas Pelastus (Innokas räddning) tävlar man i tre olika tävlingsserier med olika nivåer. Räddningsbanan ska byggas av delar som kan byggas om till många olika banor med flera nivåer. Se videon med anvisningar för tävlingsserien Pelastus och en separat video med tips och råd för programmering. Läs tävlingsanvisningarna och information om regler och poängskalan här. Vid frågor om regler kontakta huvuddomaren för Pelastus Jens Lindholm (fornamn.efternamn@edu.larsmo.fi)

Innokas Tanssi/teatteri

Se videon med anvisningar för tävlingsgrenen Tanssi/teatteri (dans/teater) och läs tävlingsanvisningarna här. Bekanta dig med bedömningen här. Vid frågor om regler kontakta huvuddomaren för Tanssi/teatteri Minna Kukkonen (fornamn.a.efternamn@espoo.fi)

Innokas Freestyle

Grenen Freestyles tema för år 2020 är ”Hjälpreda för framtidens elev”. I grenen tävlar man i tre serier: Robotik, Maker och Extreme.  Se videon med anvisningar för tävlingsgrenen Freestyle samt anvisningar och regler här. Vid frågor om regler kontakta huvuddomaren för Freestyle Kati Sormunen (fornamn.efternamn@helsinki.fi)

Innokas GameDev

I tävlingsgrenen Innokas GameDev utvecklar eleverna ett digitalt spel, som kan spelas på dator. Temat är fritt. I grenen tävlar man i två serier: (1) Scratch och (2) Open dvs. öppen (Gdevelop, Unity eller andra plattformar för spelutveckling). Närmare anvisningar om grenen GameDev samt regler hittas här. Frågor och reglerna kan skickas till huvuddomaren för GameDev Janne Fagerlund (fornamn.efternamn@jyu.fi).