När?
15.08.2018 – 21.12.2018

Kom med och planera samt genomför en helhet med din kollega! 

Innokas nätverket ordnar under hösten 2018 en fyradagars fortbildnings som stöder dig i planeringen och förverkligandet av tvärvetenskapliga undervisningshelheter. Deltagarna fördjupar sina kunskaper kring ämnesövergripande helheter. Hur de paneras, förvekligas samt utvärderas. Som fortbildare fungerar Innokas nätverkets pedagoger samt sakkunniga från Helsingfors universitet. Även elever involveras i helhetsplaneringen. 

Fortbildningen är gratis men eventuella vikariekostnader ersätts inte. 

Målgrupp samt närstudiedagarnas placeringsorter  

Fortbildningen är öppen för alla lärare inom grundundervisningen. Närstudiedagarna ordnas i Esbo och Villmanstrand. Noggrannare platsbeskrivningar meddelas kursdeltagarna. 

Närstudiedagarnas tidtabell samt innehåll  

Del 1: Planering, förvekligande samt utvärdering av tvärvetenskapliga undervisningshelheter  

  • Distansundervisning på tidpunkt som passar deltagaren  

Del 2.Låt dig inspireras och bli kreativ – digitala verktyg i den skaparprocessen  

  • En regional utbildningsdag  

Del 3 Innovationsundervisning som en process i den tvärvetenskapliga  helhetsundervisningen samt planering av den egna helheten. 

  • En regional utbildningsdag  

Del 4 Vår tvärvetenskapliga helhet!  

  • Distansundervisning på tidpunkt som passar deltagaren  

Noggrannare regionala tidtabeller uppdateras på sidan i augusti.  

Amälningar 

Anmälningar tas emot fr.o.m.september.