När?
21.11.2017 – 08.05.2018

Kom med och planera och genomför utbildningshelheten med dina kollegor!

Nätverket Innokas arrangerar en fortlöpande utbildningshelhet under läsåret 2017–2018 som stödjer planeringen och genomförandet av mångvetenskapliga lärområden. Lärarteamen som deltar i utbildningen planerar och genomför den planerade helheten under vårterminen 2018. Utbildare inom nätverket Innokas och sakkunniga vid Helsingfors universitet drar utbildningen. Eleverna får också medverka i planeringen av helheten.

Utbildningshelheten som startar i november 2017 består av tre heldagsutbildningar och en halvdagsutbildning. Utbildningen ordnas samtidigt på åtta olika orter. För att hjälpa lärare som deltar från andra orter att bilda nätverk utnyttjar man sig av digital teknologi under både närstudiedagar och distansperioderna.

Utbildningen är avgiftsfri för deltagarna men vikariatkostnaderna ersätts inte.

Målgrupp och närstudiedagarnas orter

Utbildningen är öppen för alla lärare inom den grundläggande utbildningen i Finland. Närstudiedagarna ordnas i Esbo, Helsingfors, Jyväskylä, Kuopio, Villmanstrand, Uleåborg, Rovaniemi och Tammerfors. De som anmält sig till utbildningen får närmare information om undervisningsplatsen.

Tidpunkt för närstudiedagarna och utbildningens innehåll

Tis. 21.11.2017 kl. 9.00-15.00 Monialaisten kokonaisuuksien suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi (Planering, genomförande och bedömning av mångvetenskapliga lärområden).

  • Innovationsprocessen som ett led i genomförandet av mångvetenskapliga lärområden
  • Digitala verktyg som stöd för lärandet av framtidens färdigheter
  • Dagens sakkunniga professor Kai Hakkarainen och professor Jari Lavonen vid Helsingfors universitet

Ons. 22.11.2017 kl. 9.00-15.00 Innostu ja innovoi -digitaaliset välineet luovassa tuottamisessa (inspiration och innovation – digtiala verktyg för kreativt skapande)

  • Regionala arbetsseminarier
  • Planeringen av skolspecifika studiehelheter inleds

Ons. 31.1.2018 kl. 15.00-18.00 Monialaisen oppimiskokonaisuuden toteuttaminen koulussa (genomförandet av mångvetenskapliga lärområden i skolan)

  • Bedömning som en del i de mångvetenskapliga lärområdena
  • Presentation av skolspecifika planer samt kamratbedömning

Tis. 8.5.2018 kl. 9.00-15.00 Toteutettujen oppimiskokonaisuuksen reflektointi (reflektioner kring genomförda lärområden)

  • Presentation av resultat samt erfarenhetsspridning

Anmälan

Anmälningstiden har löpt ut och utbildningen håller på at genomföras.