När?
01.09.2020 – 31.12.2022

Innovationer inom småbarnspedagogiken!

I projektet Byggstenar för innovationsfostran (Innovaatiokasvatuksen rakennuspalikat) implementerar vi innovationsfostran i småbarnspedagogiken genom samskapande! Projektet, som startat sent under år 2020, är nätverket Innokas första projekt som riktar sig till småbarnspedagogiken. Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen – Innovativa lärmiljöer. I projektet deltar fyra kommuner: Lojo, Villmanstrand, Tammerfors och Sodankylä Från varje kommun deltar en enhet från småbarnspedagogiken och som stöd har de en regional koordinator från Innokas.

Målet med projektet är att utveckla och och sprida innovationsfostran inom småbarnspedagogiken. Arbetet baserar sig på en innovationsfostransprocess som utvecklats inom nätverket Innokas. Processen beaktar samhällets digitalisering och stöder utvecklingen av mångsidig kompetens samt färdigheterna inom innovations- och teknologikunnande. Målet är att tillämpa delar av innovationsfostran i småbarnspedagogiken genom att utnyttja det kunnande som finns i de deltagande enheterna samt hos sakkunniga inom nätverket.

Projektet inleddes med en karläggning av nuläget och utifrån den startas ett utvecklingsarbete inom enheterna för småbarnspedagogik, som pågår till till slutet av december 2022. Inom projektet samlar man avslutningsvis goda modeller och delar dem med hjälp av regionala nätverk. Projektet ämnar skapa ett nätverk för innovationsfostran inom småbarnspedagogik vars verksamhet fortsätter som en del av verksamheten för nätverket Innokas efter att den egentliga projekttiden är slut. 

Du kan följa med projektet i nätverket Innokas blogg.