När?
01.01.2018 – 31.12.2018

Kom med i Finlands pilotprojekt med ThingLink

Nätverket Innokas börjar samarbeta med ThingLink i januari 2018. Alla aktörer inom nätverket Innokas (lärare, skolgångshandledare, rektorer, klubbledare osv.) får möjlighet att använda applikationen ThingLink avgiftsfritt i sin grupp i ett års tid år 2018. Målet med samarbetsprojektet är att utveckla och undersöka användningen av ThingLink (AR-applikationer) som ett led i lärandet av färdigheter som behövs på 2000-talet.

Vad är ThingLink?

Tjänsten ThingLink är utvecklad i Finland. I ThingLink kan man skapa interaktiva videor och bilder genom att bädda in text, bilder, länkar, videor och ljudfiler i dem. Läraren kan skapa ett eget konto och lägga till en grupp utan att eleverna behöver egna e-postkonton. Läraren kan skapa innehållet men det verkliga pedagogiska värdet kommer från det att eleverna får ta del av produktionen av innehållet.

En traditionell plansch blir levande när man lägger till egen text eller ljud och skapar länkar till färdigt material. Förutom vanliga fotografier kan man också bädda in innehåll i 360-bilder och genom att kombinera dessa kan man t.ex. skapa en guidad tur av skolan, ett närmuseum eller staden. Läs mer om ThingLink här.

Delta i pilotprojektet ThingLink

Genom att delta i pilotprojektet förbinder du dig att skriva blogginlägg om användningen av ThingLink samt delta i undersökningar som genomförs om pilotprojektet. Undersökningen har egna enkäter för lärare och elever. Närmare anvisningar samt information om ibruktagandet av tjänsten ThingLink samt anvisningar för blogginläggen och deltagandet i undersökningen skickas i början av februari 2018 till alla som deltar i pilotförsöket.

Anmälan till pilotförsöket

Registreringen slutade tisdag 30.1.2018.