När?
06.09.2023 – 07.12.2023
Mer info
jukka.lehtoranta(at)helsinki.fi

Ta i bruk digitala arbetssätt under distansfortbildningen som startar i höst!

I fortbildningen Scratch, Micro:bit, Lego-robotik och artificiell intelligens – ta kontroll över digitala arbetssätt! får deltagaren på ett praktiskt sätt lära sig om hur olika digitala verktyg kan användas i undervisningen av programmering och datalogiskt tänkande samt i uppfinningsprojekt där dessa färdigheter tillämpas. Fortbildningen inleds med ett gemensamt webbinarium som följs av praktiska distansworkshoppar i vilka man bekantar sig med den pedagogiska användningen av olika teknologier. Efter workshopparna ordnas kompletterande träffar, dvs. kliniker.

Under fortbildningen är det möjligt för läraren att tillsammans med sina elever delta i distanslektioner som ordnas under EU:s kodvecka. Fortbildningen innehåller även ett nätbaserat inlärningsmaterial med vilket man kan fördjupa sig i fortbildningens teman och få flera idéer för att öva digitala färdigheter med den egna elevgruppen.

Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och den är avgiftsfri. Den förverkligas i sin helhet på distans. Kommunerna/skolorna står för lärarnas vikariekostnader. Fortbildningsspråket är finska.

Målgrupp

Klass- och ämneslärare inom den grundläggande utbildningen

Innehåll och uppbyggnad

Fortbildningen består av tre delar: 1) webbinariet Grunder inom digital pedagogik, 2) Ta kontroll över digitala arbetssätt -distansworkshoppar och -kliniker och 3) Avslutningswebbinariet Digitala arbetssätt i skolans vardag

Del 1: Grunder inom digital pedagogik

  • Inledande webbinarium
   • Tid: Ons 6.9 kl. 14.30–16.30
   • I det inledande webbinariet Grunder inom digital pedagogik presenteras mångsidigt de digitala arbetssätt som elever enligt styrdokument och forskning ska lära sig. Särskild vikt fästs vid praktisk tillämpning av nyskapande arbetssätt.

Del 2: Ta kontroll över digitala arbetssätt

  • De många möjligheterna med Scratch
   • Distansworkshop: ti 26.9 kl. 14.30–16.30. Under workshoppen De många möjligheterna med Scratch bekantar vi oss med möjligheterna som den välkända programmeringsmiljön Scratch erbjuder undervisning av programmering och nyskapande. Under eftermiddagen behandlas bl.a. hur man kan använda sig av Scratch för att lära sig om principerna för hur artificiell intelligens fungerar samt hur man kan koppla ihop Scratch med den fysiska världen med hjälp av en webbkamera och appen Scratch link.
   • Klinik: må 2.10 kl. 14.30–16.30, under kliniken De många möjligheterna med Scratch svarar man på deltagarnas frågor om hur Scratch kan användas på olika sätt och övar med stöd av fortbildarna sådant som presenterades under distansworkshoppen.
  • Micro:bit som ett läromedel
   • Distansworkshop: to 19.10 kl. 14.30–16.30. I distansworkshoppen Micro:bit som ett läromedel presenteras Micro:bit-microkontrollern och dess olika egenskaper som en del av undervisningen i programmering. Särskild vikt fästs vid hur Micro:bit kan utnyttjas som en del av innehållet i olika läroämnen.
   • Klinik: ons 25.10 kl. 14.30–16.30. I kliniken Micro:bit som ett läromedel svarar man på deltagarnas frågor om hur Micro:bit kan användas på olika sätt och övar med stöd av fortbildarna sådant som presenterades under distansworkshoppen.
  • Lego-robotik i undervisning av programmering (EV3 och Lego Education Spike)
   • Distansworkshop: ti 31.10 kl. 14.30–16.30. I worskhoppen Lego-robotik i undervisning av programmering bekantar vi oss med olika sätt att utnyttja Lego-robotik som en del av undervisningen i programmering. Under fortbildningen presenteras även projekt som genomförts i praktiken och ges tips för deltagandet i Innokas programmerings- och robotikturnering.
   • Klinik: ti 7.11 kl. 14.30–16.30. I kliniken Lego-robotik i undervisning av programmering svarar man på deltagarnas frågor om hur Lego-robotik kan användas på olika sätt och övar med stöd av fortbildarna sådant som presenterades under distansworkshoppen.
  • Mångvetenskapliga makerprojekt
   • Distansworkshop: må 13.11 kl. 14.30–16.30. I distansworkshoppen Mångvetenskapliga makerprojekt presenteras olika sätt att förverkliga makerprojekt och utnyttja innovationsprocessen som en del av making. I distansworkshoppen presenteras flera praktiska arbetssätt som även kan användas som en del av andra slags lärprojekt.
   • Klinik: to 23.11 kl. 14.30–16.30. I kliniken Mångvetenskapliga makerprojekt varar man på deltagarnas frågor om hur genomförande av makerprojekt och övar med stöd av fortbildarna sådant som presenterades under distansworkshoppen.
  • AI nu!
   • Distansseminarium: fre 1.12. kl. 10.00–15.00. Distansseminariet AI nu! presenterar olika sätt att använda artificiell intelligens som en del av undervisningen och skapandet av nytt. I seminariet utgår vi från ett elevperspektiv: vi bekantar oss med hur man kan lära sig de viktigaste grundprinciperna för artificiell intelligens och lär oss om applikationer som använder AI som är lämpliga för skolbruk.

Del 3: Digitala arbetssätt i skolans vardag

  • Avslutningswebbinarium
   • Tid: to 7.12. kl. 13.00–16.00
   • I avslutningswebbinariet samlar vi ihop innehåll från de olika webbinarierna, presenterar projekt som deltagarna genomfört och svarar på frågor som seminariet AI nu! väckt hos deltagarna. Vi övar även våra färdigheter i praktiken.

Anmälningar

Anmälningstiden till fortbildningen är slut.

 

Välkommen med!