När?
01.04.2018 – 30.04.2018

Nätverket Innokas är med och arrangerar LUMA Finland StarT-festivaler i Uleåborg och Jyväskylä under våren 2018. Vid festivalen i Jyväskylä har nätverket Innokas en avdelning där deltagarna får bekanta sig med programmering och robotteknik. I Uleåborg arrangerar nätverket Innokas regionmästerskapet i robotteknik.

Regional StarT-festival vid Jyväskylä universitet 10.4.2018. Läs mer om evenemanget här.

Regional StarT-festival i Tietomaa i Uleåborg. Datumet preciseras i början av våren.