När?
06.05.2019 – 24.05.2019

3DBear-pilotprojektet börjar hösten 2019!

Nätverket Innokas påbörjar ett pilotprojekt
i samarbete med 3DBear. De 73 skolor som deltar i projektet får appen 3DBear och annat material som hör ihop med den, gratis till sitt förfogande för läsåret 2019-2020. Målet med samarbetsprojektet är att utveckla och undersöka hur 3DBear kan användas för att
lära sig framtidskompetenser. Du kan följa med projektet i nätverket Innokas’ blogg
fr.o.m. hösten 2019. I oktober-november 2019 ordnas det en avgiftsfri regional 3DBear-fortbildning för alla lärare som anmält sig (skolan står för vikarie- och resekostnader). Efter fortbildningen får läraren tillsammans med sin klass/grupp tillgång till appen
och materialet. Närmare information om fortbildningarna och tidpunkterna för dem skickas till de anmälda inom junimånad.

Vad är 3DBear?

3DBear AR-appen kopplar ihop den nyaste teknologin och pedagogiken. Den är utvecklad tillsammans med lärare till ett verktyg med vilken man kan lära sig framtidskompetenser. Med 3DBear AR kan eleverna i en förstärkt verklighet exempelvis planera sin egen verksamhetsmiljö, iscensätta händelser från historien, visualisera händelser ur en bok eller hitta på sin egen berättelse. Verktyget ger möjligheter för olika elever att visa sitt kunnande på ett nytt sätt. Appen beaktar de olika delarna av mångsidig kompetens. Alla modellerna som man skapar i appen kan man även skriva ut i 3D. För att använda appen behöver man en smarttelefon eller pekplatta (iOS tai Android), till vilken man kan ladda ner appen från AppStore eller Google Playn. I Innokas-nätverkets blogg kan du läsa Innokas-fortbildare Anu Kahris blogginlägg om hur 3DBear använts för att öva berättande.

Att delta i 3D Bear-pilotprojektet

De som deltar i pilotprojektet
förbinder sig till att rapportera om användandet av 3DBear i form av blogginlägg i nätverket Innokas’ blogg samt till att delta i forskningen som hör ihop med pilotprojektet. Forskningen innefattar enkäter till lärare och elever. Noggrannare anvisningar för
ibruktagandet av 3DBear, blogginläggen och forskningsdeltagandet ges under de regionala fortbildningstillfällena.