När?
06.05.2019 – 24.05.2019

Kom med i 3DBear-pilotprojektet!

Nätverket Innokas påbörjar ett samarbete med 3DBear. Skolorna som blir utvalda till pilotprojektet får, om de så önskar, appen 3DBear och annat material som hör ihop med den, gratis till sitt förfogande för läsåret 2019-2020. Målet med samarbetsprojektet är att utveckla och undersöka hur 3DBear kan användas för att lära sig framtidskompetenser.

I oktober-november 2019 ordnas det en avgiftsfri regional 3DBear-fortbildning för alla lärare som anmält sig (skolan står för vikarie- och resekostnader). Efter fortbildningen får läraren tillsammans med klass/grupp tillgång till appen och materialet. Närmare information om fortbildningarna och tidpunkterna för dem skickas till de anmälda inom junimånad.

Vad är 3DBear?

3DBear AR-appen kopplar ihop den nyaste teknologin och pedagogiken. Den är utvecklad tillsammans med lärare till ett verktyg med vilken man kan lära sig framtidskompetenser. Med 3DBear AR kan eleverna i en förstärkt verklighet exempelvis planera sin egen verksamhetsmiljö, iscensätta händelser från historien, visualisera händelser ur en bok eller hitta på sin egen berättelse. Verktyget ger möjligheter för olika elever att visa sitt kunnande på ett nytt sätt. Appen beaktar de olika delarna av mångsidig kompetens. Alla modellerna som man skapar i appen kan man även skriva ut i 3D. För att använda appen behöver man en smarttelefon eller pekplatta (iOS tai Android), till vilken man kan ladda ner appen från AppStore eller Google Playn. I Innokas-nätverkets blogg kan du läsa Innokas-fortbildare Anu Kahris blogginlägg om hur 3DBear använts för att öva berättande.

Att delta i 3D Bear-pilotprojektet

De som deltar i pilotprojektet förbinder sig till att rapportera om användandet av 3DBear i form av blogginlägg i nätverket Innokas’ blogg samt att delta i forskningen som hör ihop med pilotprojektet. Forskningen innefattar enkäter till lärare och elever. Noggrannare anvisningar för ibruktagandet av 3DBear, blogginläggen och forskningsdeltagandet ges under de regionala fortbildningstillfällena i höst.

 

Anmälan till pilotprojektet

Anmäl dig till pilotprojektet under tiden 6.5.-24.5.2019 här.