När?
01.05.2017 – 31.12.2018

Användningen av sakernas internet (IoT), förstärkt verklighet (AR) och virtuell verklighet (VR) i undervisningen som utvecklingsobjekt

Utvecklingsprojektet VISOT är en del av programmet Den nya grundskolan som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Utvecklingsprogrammet genomförs under åren 2018–2019. Verksamheten i projektet stödjer ibruktagandet av den nya läroplanen för den grundläggande utbildningen genom att utarbeta framtidsplaner och utveckla användningen av de nyaste typerna av teknologi – sakernas internet (IoT), förstärkt verklighet (AR) och virtuell verklighet (VR) – på pedagogiskt relevanta och helt nya sätt.

Verksamhetsmodeller och material som utnyttjar sakernas internet (IoT) utvecklas med tanke på iakttagelse av dagens teknologi, kreativt och kritiskt tänkande, färdigheter i problemlösning och forskning samt färdigheter som behövs för att leva, delta och verka i det digitaliserade samhället. För att uppnå målet används den omfattande kunskap om dagens och framtidens teknologi och fenomen i anslutning till dem som erhållits i tidigare projekt inom nätverket Innokas.

Ett annat mål för projektet är att pröva och utveckla olika innehåll om virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet (AR). Med hjälp av innehållet försöker man undervisa och bättre förstå sådant som i sig självt är svårt att förstå samt att förbinda och inspirera eleverna att försöka tillägna sig omfattande kunskaper genom att dra nytta av erfarenhetsaspekten.

Följ projektet VISIOT i nätverkets blogg.